Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Mapa budynków jednostki
Politechnika Częstochowska

Na poniższej mapce zaznaczone zostały niektóre budynki wybranej jednostki oraz jej podjednostek. Kliknij na czerwoną ikonę na mapce, aby zobaczyć jej opis. Kliknij i pociągnij mapkę, aby ją przesunąć. Użyj kółka myszki, aby ją powiększyć lub zmniejszyć.
UWAGA. Nie wszystkie budynki zostały oznaczone na mapce. Pełną listę budynków znajdziesz pod mapką.

Lista budynków

Budynek Adres Na mapie?
Budynek A Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Dziekanat - WIPMiFS (studia stacjonarne)
Administracja - WIPMiFS
Zakład Biomateriałów i Inżynierii Powierzchni
Instytut Fizyki
Sekretariat Instytutu Fizyki
Zakład Spektroskopii Rezonansów Magnetycznych
Zakład Fizyki Magnetyków
Zakład Teorii i Technologii Magnesów
Zakład Fizyki Komputerowej i Radiospektroskopii Ferroelastyków
Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa TAK
Budynek Administracji Politechniki Częstochowskiej
Politechnika Częstochowska
Dział Nauczania
Studium Języków Obcych
Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa TAK
Budynek Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
Politechnika Częstochowska
Wydział Budownictwa
Akademicka 3, 42--20 Częstochowa TAK
Budynek Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej
Politechnika Częstochowska
Wydział Elektryczny
Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa TAK
Budynek Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa TAK
Budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej
Politechnika Częstochowska
Wydział Infrastruktury i Środowiska
Dąbrowskiego 73, 42-201 Częstochowa TAK
Budynek Wydziału Zarządzania
Politechnika Częstochowska
Wydział Zarządzania
Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania
Zakład Socjologii Zarządzania
Zakład Psychologii i Polityki Społecznej
Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Zakład Zarządzania Publicznego i Prawa
Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa TAK
Dom studencki Bliźniak
Politechnika Częstochowska
(adres nieznany) NIE
Dom studencki Herkules
Politechnika Częstochowska
(adres nieznany) NIE
Budynek B Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej
Sekretariat Instytutu Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej
Zakład Automatyzacji Procesów Przemysłowych
Zakład Ciągarstwa i Wyrobów Metalowych
Zakład Modelowania Procesów Przeróbki Plastycznej
Instytut Inżynierii Materiałowej
Sekretariat Instytutu Inżynierii Materiałowej
Zakład Metaloznawstwa
Zakład Projektowania i Badania Materiałów
Zakład Materiałów Spiekanych i Kompozytów
Zakład Materiałów Ceramicznych
Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali
Sekretariat Katedry Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali
Zakład Procesów Metalurgicznych
Zakład Modelowania Procesów Wysokotemperaturowych
Zakład Metalurgii Surówki i Wykorzystania Odpadów Żelazonośnych
Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska
Sekretariat Katedry Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska
Zakład Spalania i Ochrony Środowiska
Zakład Gospodarki Cieplnej i Budowy Pieców
Zakład Eksploatacji Pieców i Urządzeń Cieplnych
Katedra Odlewnictwa
Sekretariat Katedry Odlewnictwa
Zakład Tworzyw i Technologii Odlewniczych
Zakład Odlewnictwa Artystycznego
Katedra Chemii
Sekretariat Katedry Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Hydrometalurgii
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
Sekretariat Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki
Zakład Restrukturyzacji i Zarządzania Wartością
Zakład Organizacji i Zarządzania Produkcją
Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa TAK