Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

KRK-Studia stacjonarne II stopnia, Informatyka

Ten program nie jest już aktywny (nie jest wyświetlany w katalogu i prawdopodobnie nie ma możliwości zapisania się na niego)

Informacje o programie studiów

  Kod: WE-INF-D2-15-KRK
  Nazwa: KRK-Studia stacjonarne II stopnia, Informatyka
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: drugiego stopnia
  Czas trwania: 1,5-roku (3 semestry)
Kierunki: Informatyka
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Elektryczny (od 1978/79) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główny tok nauczania

Pierwszy semestr informatyka, studia stacjonarne II stopnia
Drugi semestr informatyka, Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych
Trzeci semestr informatyka, Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych

Pozostałe toki nauczania

Pierwszy semestr informatyka, Inżynieria obrazu i grafika komputerowa
Drugi semestr informatyka, Inżynieria obrazu i grafika komputerowa
Trzeci semestr informatyka, Inżynieria obrazu i grafika komputerowa
Pierwszy semestr informatyka, systemy i sieci komputerowe
Drugi semestr informatyka, systemy i sieci komputerowe
Trzeci semestr informatyka, systemy i sieci komputerowe

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs dyplomów

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Magister na informatyce
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia podyplomowe, szkoła doktorska

Treści nauczania:
Semestr letni 2017/2018 - ...

Na podstawie art. 268 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) programy kształcenia, zawierające opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, stały się programami studiów, które określają efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Efekty kształcenia dla kierunku informatyka zatwierdzone Uchwałą nr 137/2017/2018 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 13 grudnia 2017 roku.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2017/2018 - Semestr zimowy 2017/2018

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.09.2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. 2016 r., poz. 1596), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.07.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. 2017 r., poz. 1515), Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. 2017 r., poz. 986), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 131) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz. U. 2016 r., poz. 1594).

Treści nauczania:
Semestr letni roku 2012/2013 - Semestr letni 2016/2017

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.10.2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.08.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 02.11.2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 04.11.2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15.06.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (poz. 744).