Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Politechnika Częstochowska - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Angielski język biznesu KRK-Angielski język biznesu, 3-letnie studia stacjonarne I stopnia WZ-AJB-D1-30-KRK
Automatyka i Robotyka KRK-Niestacjonarne inżynierskie, 4-letnie, Automatyka i Robotyka WE-AIR-Z1-40-KRK
KRK-Stacjoanarne inżynierskie, 3,5-letnie, Automatyka i Robotyka WE-AIR-D1-35-KRK
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy KRK-Niestacjonarne I stopnia WIPMiFS Bezpieczeństwo i higiena pracy (inż.) 4 lata WIP-BHP-Z1-40-KRK
KRK-Stacjonarne I stopnia WIPMiFS Bezpieczeństwo i higiena pracy (inż.) 3,5 roku WIP-BHP-D1-35-KRK
Bezpieczeństwo i higiena pracy KRK-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 1,5-roczne studia niestacjonarne II stopnia WZ-BHP-Z2-15-KRK
KRK-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 1,5-roczne studia stacjonarne II stopnia WZ-BHP-D2-15-KRK
KRK-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 3,5-letnie studia niestacjonarne I stopnia WZ-BHP-Z1-35-KRK
KRK-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia WZ-BHP-D1-35-KRK
Biotechnologia KRK-Biotechnologia stacjonarne I stopnia, 3,5 letnie WIS-BIO-D1-35-KRK
KRK-Biotechnologia stacjonarne II stopnia 1,5 roku WIS-BIO-D2-15-KRK
Budowa i eksploatacja maszyn Stacjonarne WIMiI Doktoranckie - dyscyplina: Budowa i eksploatacja maszyn WIM-BEM-DOK-D
Budowa i utrzymanie dróg Budowa i utrzymanie dróg 1 edycja X-BIUD-POD1-0019
Budownictwo KRK-Niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) 4-lata, Budownictwo WB-BUD-Z1-4-KRK
KRK-Niestacjonarne II stopnia (mgr inż.) 2-lata Budownictwo WB-BUD-Z2-2-KRK
KRK-Stacjonarne II stopnia WB Budownictwo (mgr) 1.5 roku WB-BUD-D2-15-KRK
Stacjonarne I stopnia WB Budownictwo inżynierskie 3.5 roku WB-BUD-D1-35
Stacjonarne I stopnia WB Budownictwo inżynierskie 3.5 roku WB-BUD-D1-35-KRK
Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM Niestacjonarne I st. Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM 4-lata WB-BIM-Z1-4-PRK
Stacjonarne I stopnia Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM 3.5 roku WB-BIM-D1-35-PRK
Design i zarządzanie projektami Design i zarządzanie projektami, 3-letnie studia niestacjonarne I stopnia WZ-DZP-Z1-30-PRK
Design i zarządzanie projektami, 3-letnie studia stacjonarne I stopnia WZ-DZP-D1-30-PRK
Elektronika i telekomunikacja KRK-Dzienne inżynierskie, 3,5-letnie, Elektronika i Telekomunikacja WE-EIT-D1-35-KRK
KRK-Zaoczne inżynierskie, 4-letnie, Elektronika i Telekomunikacja WE-EIT-Z1-4-KRK
Elektrotechnika Elektrotechnika, niest. II st. 1,5 roczne, PRK WE-EL-Z2-15-PRK
Elektrotechnika, st. stacj. II stopnia, 1,5-roczne, PRK WE-EL-D2-15-PRK
KRK-Niestacjonarne II stopnia WE Elektrotechnika magisterskie 1,5 roku WE-EL-S-15-KRK
KRK-Stacjonarne I stopnia, inż. 3,5-letnie, Elektrotechnika WE-EL-D1-KRK
KRK-Stacjonarne II stopnia, mgr 1,5-roczne, Elektrotechnika WE-EL-D2-KRK
KRK-Zaoczne inżynierskie, 4-letnie, Elektrotechnika WE-EL-Z1-4-KRK
Elektrotechnika (doktoranckie) Doktoranckie, Elektrotechnika WE-DOK-D
Doktoranckie, Elektrotechnika, niestacjonarne WE-DOK-Z
Energetyka KRK-Energetyka studia niestacjonarne drugiego stopnia- 2 lata WIS-ENE-Z2-20-KRK
KRK-Energetyka studia stacjonarne drugiego stopnia 1,5 letnie WIS-ENE-D2-15-KRK
KRK-Niestacjonarne I stopnia WIiŚ Energetyka inżynierskie- 4 lata WIS-ENE-Z1-40-KRK
KRK-Stacjonarne I stopnia WIiŚ Energetyka inżynierskie 3.5 letnie WIS-ENE-D1-35-KRK
KRK-Stacjonarne I stopnia WIiŚ Energetyka inżynierskie 4 letnie WIS-ENE-D1-40-KRK
Energetyka KRK-Niestacjonarne 4 letnie I st. inż Energetyka WIM-ENE-Z1-4-KRK
KRK-Stacjonarne 1,5 roczne st. II stopnia mgr inż. Energetyka WIM-ENE-D2-15-KRK
KRK-Stacjonarne 3,5 letnie st. I stopnia inż. Energetyka WIM-ENE-D1-35-KRK
PRK-Energetyka st. niestacjonarne II stopnia 2 letnie WIM-ENE-Z2-2-PRK
Energetyka (p.praktyczny) Energetyka studia stacjonarne drugiego stopnia 1,5 letnie profil praktyczny WIS-ENEP-D2-15-PRK
Erasmus Plus Erasmus Plus WZ-EP
Ergonomia i bezpieczeństwo pracy I edycja Podyplomowe Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy 1 edycja X-EIBP-POD1-0032
Filologia KRK-Stacjonarne 3-letnie st. I stopnia lic., filologia WZ-FIL-D1-3-KRK
Finanse i rachunkowość KRK-Finanse i Rachunkowość, 2-letnie studia niestacjonarne II stopnia WZ-FR-Z2-20-KRK
KRK-Finanse i Rachunkowość, 2-letnie studia stacjonarne II stopnia WZ-FR-D2-20-KRK
KRK-Finanse i Rachunkowość, 3-letnie studia niestacjonarne I stopnia WZ-FR-Z1-30-KRK
KRK-Finanse i Rachunkowość, 3-letnie studia stacjonarne I stopnia WZ-FR-D1-30-KRK
Fizyka Techniczna KRK-Niestacjonarne I stopnia Fizyka Techniczna inż 4 lata WIP-FT-Z1-4-KRK
KRK-Niestacjonarne II stopnia WIPiTM Fizyka Techniczna (mgr) 2 lata WIP-FT-Z2-2-KRK
KRK-Stacjonarne 1,5 roku, studia II stopnia, Fizyka techniczna WIP-FT-D2-15-KRK
KRK-Stacjonarne 3,5 roku, studia I stopnia, Fizyka techniczna WIP-FT-D1-35-KRK
Informatyka Stacjonarne WIMiI Doktoranckie - dyscyplina: Informatyka WIM-INF-DOK-D
Informatyka KRK-Niestacjonarne WIM Informatyka inżynierskie 4 lata WIM-INF-Z1-40-KRK
KRK-Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., Informatyka WIM-INF-D1-35-KRK
KRK-Stacjonarne II stopień (mgr inż.) 1,5 roku, Informatyka WIM-INF-D2-15-KRK
KRK-Studia niestacjonarne II stopnia WIMiI Informatyka 2 lata WIM-INF-Z2-2-KRK
Niestacjonarne I st. Informatyka 3,5 roku WIM-INF-Z1-35-PRK
Informatyka KRK- studia niestacjonarne inżynierskie, 4-letnie Informatyka WE-INF-Z-4-KRK
KRK-Studia niestacjonarne II stopnia, Informatyka WE-INF-Z2-2-KRK
KRK-Studia stacjonarne II stopnia, Informatyka WE-INF-D2-15-KRK
KRK-Studia stacjonarne II stopnia, Informatyka - 2 letnia WE-INF-D2-2-KRK
KRK-studia stacjonarne inżynierskie, 3,5-letnie, Informatyka WE-INF-D1-35-KRK
Inżynieria Bezpieczeństwa i Higiena Pracy KRK-Niestacjonarne II stopnia WIPiTM Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy (mgr) 2 lata WIP-IBiHP-Z2-20-KRK
KRK-Stacjonarne II stopnia WIPiTM Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy (mgr) 1,5 roku WIP-IBiHP-D2-15-KRK
Inżynieria Biomedyczna KRK-Niestacjonarne I stopnia Inżynieria Biomedyczna, inż 4 lata WIP-IBM-Z1-4-KRK
KRK-Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., inżynieria biomedyczna WIP-IBM-D1-35-KRK
Inżynieria Materiałowa KRK-Stacjonarne 1,5-roczne st. II stopnia mgr, Inżynieria materiałowa WIP-IM-D2-15-KRK
KRK-Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., Inżynieria materiałowa WIP-IM-D1-35-KRK
KRK-Uzupełniające WIP Inżynieria Materiałowa 2 lata WIP-IM-Z2-2-KRK
KRK-Zaoczne WIP Inżynieria Materiałowa 4 lata WIP-IM-Z1-4-KRK
Inżynieria Materiałowa doktoranckie Stacjonarne doktoranckie WIP,MiFS Inżynieria materiałowa 4 lata WIP-IM-DOK
Inżynieria Produkcji doktoranckie Stacjonarne doktoranckie WIP,MiFS Inżynieria produkcji 4 lata WIP-IP-DOK
Inżynieria biomedyczna KRK-Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., Inżynieria biomedyczna WIMiI WIM-IBI-D1-35-KRK
Inżynieria Środowiska KRK-Dzienne WIiŚ Inżynieria Środowiska 3,5 roku WIS-IS-D1-35-KRK
KRK-Niestacjonarne I stopnia WIiŚ Inżynieria Środowiska inżynierskie 4 letnie WIS-IS-Z-4-KRK
KRK-SUM WIiŚ Inżynieria Środowiska 2 lata WIS-IS-S-KRK
KRK-Stacjonarne II stopnia (mgr inż.) 1.5-letnie inżynieria środowiska WIS-IS-D2-15-KRK
Zaoczne WIiŚ Inżynieria Środowiska 4,5 roku WIS-IS-Z-45
Inżynieria Środowiska doktoranckie Dzienne doktoranckie WIiŚ Inżynieria Środowiska WIS-DOK-D
Logistics KRK-stacjonarne II stopnia, 2-letnie, Logistics (logistyka) w j.angielskim WZ-LA-D2-20-KRK
Logistyka KRK-Niestacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3 letnie licencjackie WZ-LOG-Z1-3-KRK
KRK-Niestacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3,5 roku inżynierskie WZ-LOGI-Z1-35-KRK
KRK-Niestacjonarne II stopnia WZ Logistyka (mgr) 2 lata WZ-LOG-Z2-2-KRK
KRK-Stacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3 letnie licencjackie WZ-LOG-D1-3-KRK
KRK-Stacjonarne I stopnia WZ Logistyka 3,5 roku inżynierskie WZ-LOGI-D1-35-KRK
KRK-Stacjonarne II st. WZ Logistyka (mgr) 2 lata WZ-LOG-D2-2-KRK
Management KRK-stacjonarne II stopnia, 2-letnie, Management (zarządzanie) w j.angielskim WZ-MAN-D2-20-KRK
Matematyka KRK-Stacjonarne 2-letnie st. II stopnia mgr, Matematyka WIMiI WIM-MAT-D2-2-KRK
KRK-Stacjonarne 3-letnie st. I stopnia lic., Matematyka WIMiI WIM-MAT-D1-3-KRK
Matematyka stosowana i technologie informatyczne Stacj. I stopnia Matematyka stosowana i techn. informatyczne 3,5 roku (inż.) WIM-MTI-D1-35-PRK
Mechanika Stacjonarne WIMiI Doktoranckie - dyscyplina: Mechanika WIM-MECH-DOK-D
Mechanika i budowa maszyn KRK-Dzienne WIMiI Mechanika i Budowa Maszyn (inż.) 3,5 roku WIM-MBM-D1-35-KRK
KRK-Stacjonarne II stopień (mgr inż.) 1,5 roku, Mechanika i budowa maszyn WIM-MBM-D2-15-KRK
KRK-Studia Niestacjonarne II stopnia WIMiI Mechanika i Budowa Maszyn 2 lata WIM-MBM-Z2-20-KRK
KRK-Studia niestacjonarne WIMiI Mechanika i Budowa Maszyn (inż.) 4 lata WIM-MBM-Z-4-KRK
Niestac. I st. Mechanika i budowa maszyn (inż.) 3,5 roku WIM-MBM-Z1-35-PRK
Mechanika, budowa i eksploatacja maszyn ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień informatycnych Dzienne WIMII Doktoranckie WIM-DOK-D
Mechatronika KRK-Mechatronika studia stacjonarne II stopnia 1,5 roku WIM-MTR-D2-15-KRK
KRK-Stacjonarne I stopnia WIMiI Mechatronika inżynierskie 3.5 letnie WIM-MTR-D1-35-KRK
Menadżer żywności i żywienia KRK-Menadżer żywności i żywienia, 3-letnie studia niestacjonarne I stopnia WZ-MZ-Z1-30-KRK
KRK-Menadżer żywności i żywienia, 3-letnie studia stacjonarne I stopnia WZ-MZ-D1-30-KRK
Metalurgia KRK-Dzienne WIP Metalurgia 3,5 roku WIP-MET-D1-35-KRK
KRK-Stacjonarne II stopień (mgr) 1,5 roku, Metalurgia WIP-MET-D2-15-KRK
KRK-Uzupełniające WIP Metalurgia 2 lata WIP-MET-Z2-2-KRK
KRK-Zaoczne WIP Metalurgia 4 lata WIP-MET-Z1-4-KRK
Metalurgia doktoranckie Stacjonarne doktoranckie WIP,MiFS Metalurgia 4 lata WIP-MET-DOK
Monitoring i zarządzanie środowiskiem Stacjonarne I st. Monitoring i zarządzanie środowiskiem 3,5 roku WIS-MIZ-D1-35-PRK
Odlewnictwo Odlewnictwo stacjonarne I stopnia 3,5 roku WIP-O-D1-35-PRK
Quality and production management Quality and production management, 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia WZ-QPM-D1-35-PRK
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi Podyplomowe RIPWZJG 1 edycja X-RIPWZJG-POD1-0020
Rachunkowość i podatki w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi - 2 edycja Podyplomowe RIPWZJG 2 edycja X-RIPWZJG-POD2-0027
Recykling materiałów KRK-Niestacjonarne I stopnia WIPMiFS Recykling materiałów WIP-RM-Z1-4-KRK
KRK-Stacjonarne I stopnia WIPMiFS Recykling materiałów WIP-RM-D1-35-KRK
Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych Stacj. I st. Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych 3,5 roku WIS-SOP-D1-35-PRK
Szkoła Doktorska w dyscyplinie: Automatyka, elektronika i elektrotechnika Szkoła Doktorska w dyscyplinie: Automatyka, elektronika i elektrotechnika SzD-AEE
Szkoła doktorska w dyscyplinie: Informatyka techniczna i telekomunikacja Szkoła doktorska w dyscyplinie: Informatyka techniczna i telekomunikacja SzD-ITT
Szkoła doktorska w dyscyplinie: Inżynieria materiałowa Szkoła doktorska w dyscyplinie: Inżynieria materiałowa SzD-IMAT
Szkoła doktorska w dyscyplinie: Inżynieria mechaniczna Szkoła doktorska w dyscyplinie: Inżynieria mechaniczna SzD-IMEC
Szkoła doktorska w dyscyplinie: Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Szkoła doktorska w dyscyplinie: Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka SzD-ISGE
Szkoła doktorska w dyscyplinie: Nauki o zarządzaniu i jakości Szkoła doktorska w dyscyplinie: Nauki o zarządzaniu i jakości SzD-NZ
Techn. inform. i kapitał ludzki potencjałem nowocz. przeds. Podyplomowe TIiKLPNP X-TIKLP-300.22R0001
Technologia Szkła i Ceramiki Technologia Szkła i Ceramiki, stacjonarne I stopnia 3,5 roku WIP-TSC-D1-35-PRK
Technologie i urządzenia Wellness & SPA Stacj. I st. Technologie i urządzenia Wellness & SPA WIS-TWS-D1-35-PRK
Turystyka i rekreacja Niestacjonarne 3-letnie st. I stopnia lic., turystyka i rekreacja WZ-TR-Z1-30-KRK
Stacjonarne 3-letnie st. I stopnia lic., turystyka i rekreacja WZ-TR-D1-30-KRK
Tworzenie Innowacji w Procesach Produkcyjnych Tworzenie Innowacji w Procesach Produkcyjnych, stacjonarne I st. 3,5 roku WIP-TI-D1-35-PRK
Wymagania i kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika Wymagania i kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika 5 edycja X-WKMIS-POD5-0033
Zarządzanie KRK-Niestacjonarne I stopnia WZ Zarządzanie licencjackie 3 lata WZ-Z-Z1-KRK
KRK-Stacjonarne 3-letnie st. I stopnia lic. nurt praw.-adm., Zarządzanie WZ-ZPA-D1-3-KRK
KRK-Stacjonarne II stopnia WZ Zarządzanie(mgr) 2 lata nurt ekonomiczno-menedżerski WZ-ZME-D2-2-KRK
KRK-Stacjonarne II stopnia WZ Zarządzanie(mgr) 2 lata nurt psychologiczno-socjologiczny WZ-ZPS-D2-2-KRK
KRK-Stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, zarządzanie WZ-Z-D2-20-KRK
KRK-Zarządzanie niestacjonarne II stopnia 2 lata WZ-Z-Z2-KRK
KRK-Zarządzanie nurt ekonomiczno menedżerski dzienne licencjackie 3 lata WZ-ZME-D1-3-KRK
KRK-stacjonarne I stopnia licencjackie 3 lata, zarządzanie WZ-Z-D1-30-KRK
Stacjonarne II stopnia WZ Zarządzanie (mgr) 2 lata WZ-Z-D2-2
Zarządzanie stacjonarne I stopnia licencjackie 3 lata, Będzin WZ-Z-D1-30
Zarządzanie (doktoranckie) Zarządzanie w jęz. angielskim, doktoranckie, stacjonarne WZ-DOK-D-ANG
Zarządzanie, doktoranckie, niestacjonarne WZ-DOK-Z
Zarządzanie, doktoranckie, stacjonarne WZ-DOK-D
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Podyplomowe ZBIHP 2 edycja X-ZBIHP-POD2-0026
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Podyplomowe Zarządzanie BiHP 1 edycja X-ZBIHP-POD1-0022
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji KRK-Dzienne WIP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 3,5 roku WIP-ZIP-D1-35-KRK
KRK-Niestacjonarne II stopnia (mgr inż.) 2-letnie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WIP-ZIP-Z2-2-KRK
KRK-Stacjonarne II stopnia WIP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1,5 roku WIP-ZIP-D2-15-KRK
KRK-Zaoczne WIP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 4 lata WIP-ZIP-Z1-4-KRK
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji KRK-Niestacjonarne I stopnia inż., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 3,5 roku WZ-ZIP-Z1-35-KRK
KRK-Niestacjonarne II stopnia mgr, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, 1,5 roku WZ-ZIP-Z2-15-KRK
KRK-Stacjonarne 3,5-letnie st. I stopnia inż., Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WZ-ZIP-D1-35-KRK
KRK-Stacjonarne II stopnia mgr, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1,5 roczne WZ-ZIP-D2-15-KRK
Zarządzanie jakością i produkcją Niestacjonarne I st. Zarządzanie jakością i produkcją 3,5 roku WZ-ZJP-Z1-35-PRK
Stacjonarne I st. Zarządzanie jakością i produkcją 3,5 roku WZ-ZJP-D1-35-PRK
Zarządzanie w turystyce i sporcie Zarządzanie w turystyce i sporcie, st. stacj. I stopnia, 3 letnie WZ-ZTS-D1-30-PRK
Zdrowie publiczne KRK-Niestacjonarne I stopnia WZ Zdrowie Publiczne 3 letnie licencjackie WZ-ZP-Z1-3-KRK
KRK-Zdrowie Publiczne, 2-letnie studia niestacjonarne II stopnia WZ-ZP-Z2-20-KRK
KRK-Zdrowie Publiczne, 3-letnie studia stacjonarne I stopnia WZ-ZP-D1-3-KRK
KRK-Zdrowie Publiczne,2-let. stacj.II st. WZ-ZP-D2-20-KRK
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i audyt na potrzeby termomodernizacji Charakterystyki energetyczne budynku i audyt na potrz. termomod. 1 edycja X-CBIAE-POD1-0015
Charakterystyki energetyczne budynku i audyt na potrz. termomod. 2 edycja X-CBIAE-POD2-0016
Charakterystyki energetyczne budynku i audyt na potrz. termomod. 3 edycja X-CBIAE-POD3-0017
Charakterystyki energetyczne budynku i audyt na potrz. termomod. 4 edycja X-CBIAE-POD4-0018
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i audyt na potrz. termomod. 5 edycja X-CBIAE-POD5-0029

pokaż wszystkie kierunki studiów