Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metrologii WZ-ZJP-Z1-PM-02
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student potrafi wyjaśnić podstawowe zagadnienia metrologii.

EU 2- Student potrafi zidentyfikować podstawowe typy przyrządów pomiarowych oraz przedstawić zasady ich działania.

EU 3- Student potrafi korzystać z aparatury pomiarowej.

EU 4 – Student potrafi wyznaczyć błędy pomiarowe.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Poziom przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych.

F2. Zaangażowanie podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych.

P1. Prawidłowość wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

P2. Sprawozdania z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

EU1 (ndst) Student nie potrafi wyjaśnić żadnego z podstawowych zagadnień metrologii.

(dst) Student potrafi wyjaśnić kilka zagadnień realizowanych w ramach wykładów i laboratoriów.

(db) Student potrafi wyjaśnić większość zagadnień realizowanych w ramach wykładów i laboratoriów.

(bdb) Student potrafi wyjaśnić wszystkie zagadnienia realizowane w ramach wykładów i laboratoriów.

EU2 (ndst) Student nie potrafi zidentyfikować podstawowych typów przyrządów pomiarowych oraz przedstawić zasady ich działania.

(dst) Student potrafi zidentyfikować kilka podstawowych typów przyrządów pomiarowych omówionych na zajęciach oraz przedstawić zasady ich działania.

(db) Student potrafi zidentyfikować większość podstawowych typów przyrządów pomiarowych omówionych na zajęciach oraz przedstawić zasady ich działania.

(bdb) Student potrafi zidentyfikować wszystkie typy przyrządów pomiarowych omówionych na zajęciach oraz przedstawić zasady ich działania.

EU3 (ndst) Student nie potrafi korzystać z aparatury pomiarowej błędów pomiarowych podczas dokonywania pomiarów w laboratorium.

(dst) Student potrafi prawidłowo korzystać z niewielkiej liczby przyrządów pomiarowych, a błędy pomiarowe potrafi wyznaczyć, ze znacznymi problemami.

(db) Student potrafi prawidłowo korzystać z większości aparatury pomiarowej i potrafi i wyznaczyć błędy pomiarowe podczas dokonywania pomiarów.

(bdb) Student potrafi prawidłowo korzystać z całej aparatury pomiarowej znajdującej się w laboratorium i prawidłowo i wyznaczyć błędy pomiarowe podczas dokonywania pomiarów.

EU4 (ndst) Student nie potrafi wyznaczyć błędów pomiarowych

(dst) Student potrafi wyznaczyć błędy pomiarowe ze znacznymi problemami.

(db) Student potrafi wyznaczyć większość błędów pomiarowych podczas dokonywania pomiarów.

(bdb) Student potrafi prawidłowo wyznaczyć wszystkie błędy pomiarowe podczas dokonywania pomiarów.

Zakres tematów:

L 1 - Zajęcia wprowadzające – regulamin laboratorium metrologii, zasady wykonywania ćwiczeń aboratoryjnych 1 h

L 2, L 3 - Pomiar natężenia prądu metodą bezpośrednią i pośrednią 2 h

L4, L5 - Badanie dokładności amperomierza analogowego 2 h

L 6, L 7 - Pomiar napięcia stałego metodą bezpośrednią i pośrednią 2 h

L 8, L 9 - Pomiar podstawowych wielkości geometrycznych 2 h

L 10, L 11 - Pomiar masy 2 h

L 12 - Sprawdzenie wiadomości 1 h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

3. Instrukcje do ćwiczeń

4. Przyrządy pomiarowe i pozostały sprzęt będący na wyposażeniu Laboratorium Metrologii

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 8:00 - 10:25, (sala nieznana)
Artur Wrzalik 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)