Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Otoczenie prawne biznesu WZ-Z-Z1-OPB-04
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. 1. J. Ablewicz., Prawo handlowe i gospodarcze, Wyd. C.H. Beck. 2016.

2. 2.M. Dutko – Prawo w e-biznesie, Wyd. Helion Gliwice, 2016.

3. 3.A. Filipowicz. Podstawy prawa dla ekonomistów. Wyd. C.H. Beck. 2006.

4. 4. Red. U. Promińska. Prawo własności przemysłowej, Difin, Warszawa 2005

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Red. U. Kalina-Prasznic. Mała encyklopedia prawa. Wyd. C.H. Beck. 2005. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2003 r. Nr 60, poz.535) (PDF)

T. Odzimek, Aspekty funkcjonowania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce przez pryzmat regionów, Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. T.2 (red.) Łukasik K., Nowodziński P., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2016

Efekty uczenia się:

EU 1- Student identyfikuje pojęcie działalności gospodarczej

EU 2- Student potrafi wymienić źródła prawa gospodarczego

EU 3- Student posługuje się przepisami Konstytucji dla biznesu

EU 4- Student charakteryzuje spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania do rozwiązania tzw. Casusy.

F2. Prezentacja wykonanych zadań na zajęciach.

P1. Praca zaliczeniowa

Efekt 1

(2) Student nie potrafi wyjaśnić pojęcia działalność gospodarcza

(3) Student zna pojęcie działalności gospodarczej

(4) Student zna pojęcie działalności gospodarczej i wie jakie są elementy i zasady

(5) Student zna pojęcie działalności gospodarczej i wie jakie są elementy i zasady i umie je opisać

Efekt 2

(2) Student nie zna podstawowych źródeł prawa gospodarczego

(3) Student zna podstawowe źródła prawa gospodarczego

(4) Student zna podstawowe źródła prawa gospodarczego w stopniu dobrym

(5) Student zna podstawowe źródła prawa gospodarczego w stopniu bardzo dobrym

Efekt 3

(2) Student nie potrafi posługiwać się przepisami Konstytucji dla biznesu

(4) Student posługuje się przepisami Konstytucji dla biznesu w stopniu dostatecznym

(4) Student posługuje się przepisami Konstytucji dla biznesu w stopniu dobrym

(5) Student posługuje się przepisami Konstytucji dla biznesu w stopniu bardzo dobrym

Efekt 4

(2) Student nie zna i nie potrafi charakteryzować spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń

(3) Student potrafi charakteryzować spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia w stopniu dostatecznym

(4) Student potrafi charakteryzować spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia w stopniu dobrym

(5) Student potrafi charakteryzować spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia w stopniu bardzo dobrym

Zakres tematów:

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów z zakresu prawa gospodarczego 1h

W 2/W3- Zaprezentowanie zasad prawa dla przedsiębiorców w Konstytucji dla biznesu 2h

W4/W5- Omówienie zasad prawa upadłościowego i naprawczego, ochrony konkurencji i konsumentów 2h

W6/W7-Omówienie instytucji Krajowy Rejestr Sądowy 2h

W8/W11-Przedstawienie problematyki tworzenia, zarządzania i reprezentowania spółek, fundacji i stowarzyszeń 4h

W12/W13- Omówienie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2h

W14- Praktyczne porady z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 1h

W 15 – Praca zaliczeniowa 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 8:00 - 10:25, (sala nieznana)
Agata Przewoźna-Krzemińska 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)