Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki negocjacji i mediacji WZ-AJB-D1-TNM-05
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji i mediacji.

EU 2 Student zna typologię stylów negocjacji oraz etapy negocjacji

EU 3 Student posiada wiedzę na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania.

EU 4 Student posiada wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność na zajęciach

P1. Kolokwium zaliczeniowe

EU1

2,0 - Student nie zna podstawowych pojęć dotyczących negocjacji i mediacji

3,0 - Student zna wybiórczo podstawowe pojęcia dotyczące negocjacji i mediacji

4,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu pojęć dotyczących negocjacji i mediacji, którą potrafi oprzeć na przykładach

5,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu pojęć dotyczących negocjacji i mediacji, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU2

2,0 - Student nie zna typologii stylów negocjacyjnych oraz etapów negocjacji 3,0 - Student zna wybiórczo typologię stylów negocjacyjnych oraz etapy negocjacji

4,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat typologii stylów negocjacyjnych oraz etapów negocjacji, potrafi podać stosowne przykłady.

5,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat typologii stylów negocjacyjnych oraz etapów negocjacji, potrafi podać stosowne przykłady i krótko je omówić.

EU3

2,0 - Student nie ma wiedzy na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania

3,0 - Student ma wybiórczą wiedzę na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania

4,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU4

2,0 - Student nie posiada wiedzy na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach

3,0 - Student posiada wybiórczą wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach

4,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je omówić.

Zakres tematów:

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu negocjacji i mediacji 2h

W2- Typologia stylów negocjacji 2h

W 3/4- Komunikacja w negocjacjach i mediacjach 4h

W5- Typologia konfliktów według Christophera Moore’a. Rozwiązywanie konfliktów 2h

W6/7- Trudne sytuacje negocjacyjne 4h

W8- Omówienie zjawiska framingu 1h

W8/9- Omówienie etapów negocjacji kontraktowych 2h

W9/10/11 – Typologia taktyk negocjacyjnych. 4h

W11 – Wprowadzenie do teorii gier w negocjacjach 1h

W12 – Przygotowanie arkusza negocjacji 2h

W13/14 - Zasady, przebieg i rodzaje mediacji 3h

W14/15 - Rola mediatora. Właściwości osobiste mediatora 3h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

3. Gry negocjacyjne

4. Arkusz negocjacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:15 - 14:00, sala 011
Małgorzata Randak-Jezierska 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)