Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Humanizacja pracy WZ-DZP-D1-HP-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1: Student potrafi podać i omówić idee humanizmu we współczesnym zarządzaniu

EU 2: Student potrafi wskazać rolę i znaczenie humanizacji pracy w organizacjach

EU 3: Student potrafi dokonać charakterystyki humanistycznego podejścia do zarządzania i organizacji środowiska pracy

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania typu case study

F2. Aktywność na zajęciach- konwersatorium

P1. Sprawdzian końcowy podsumowujący cykl zajęć

EU 1:

2,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%.

3,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%.

4,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%.

5,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%.

EU 2:

2,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%.

3,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%.

4,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%.

5,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%.

EU 3:

2,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%.

3,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%.

4,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%.

5,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%.

Zakres tematów:

W1-2 Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów związanych z humanizacją pracy. Kierunki i metody humanizacji pracy – 2h

W3-4 Ewolucja podejścia w dziedzinie „uczłowieczania pracy”. Pojęcie humanizacji pracy i szkoła stosunków międzyludzkich. Model zasobów ludzkich. Modele integracyjne (J.K. Galbraitha, J. Kurnala). Modele kulturowe (cross-cultural management). Strukturalizacja pracy (work strukturing) – 2h

W5-6 Idee humanizmu we współczesnym zarządzaniu – 2h

W7-8 Upełnomocnianie pracowników (Empowerment - podejście K. Blancharda), „wymiary” upełnomocniania. Samoprzywództwo (self leadership) – 2h

W9-10 Humanizacja a nowe formy pracy – 2h

W11-13 Humanizacja pracy w aspekcie jakości pracy i życia. Warunki pracy w świetle kształtowania jej jakości. Korelacja pomiędzy jakością pracy, a jakością życia – 3h

W14-15 Kształtowanie system pracy w kontekście humanizacji – 2h

Razem 15h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Studia przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:15 - 11:00, sala 406
Maja Skiba 50/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)