Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia WZ-DZP-D1-Psych-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1: ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych.

EU 2: posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

EU 3: ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

EU 4: posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Kolokwium zaliczeniowe

EU 1:

2,0 – Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu kierunków psychologicznych.

3,0 – Student ma wybiórczą wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych.

4,0 – Student ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych, którą potrafi oprzeć na przykładach.

5,0 – Student ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU 2:

2,0 – Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

3,0 – Student posiada wybiórczą wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka

4,0 – Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, potrafi podać stosowne przykłady.

5,0 – Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, potrafi podać stosowne przykłady i krótko je omówić.

EU 3:

2,0 – Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

3,0 – Student ma wybiórczą wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

4,0 – Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 – Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU 4:

2,0 – Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat procesów poznawczych.

3,0 – Student posiada wybiórczą wiedzę na temat procesów poznawczych.

4,0 – Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 – Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je omówić.

Zakres tematów:

C 1 Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad prowadzenia ćwiczeń, formy i warunków zaliczania, przedstawienie problematyki ćwiczeń – 1h

C 2 Przegląd kierunków w psychologii – 1h

C 3 – CW 4 Psychologiczne koncepcje człowieka – 2h

C 5 – CW 6 Metody badawcze w psychologii – 2h

C 7 – CW 8 Procesy poznawcze. Percepcja i jej prawidłowości – 2h

C 9 – CW 10 Procesy poznawcze. Rodzaje uwagi. Pamięć – 2h

C 11 Uczenie się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne – 1h

C 12 - Osobowość – 1h

C 13 – CW 14 Psychologia społeczna – 2h

C 15 Kolokwium zaliczeniowe – 1h

Razem 15h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:00, Wydział Zarządzania - Aula, sala WZ-3
Małgorzata Randak-Jezierska 26/ szczegóły
2 każdy wtorek, 12:15 - 13:00, Wydział Zarządzania DS. 4, sala S-20A
Małgorzata Randak-Jezierska 20/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)