Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki negocjacji i mediacji WZ-DZP-D1-TNIM-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1: zna podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji i mediacji

EU 2: zna typologię stylów negocjacji oraz etapy negocjacji

EU 3: posiada wiedzę na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania

EU 4: posiada wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach

Zakres tematów:

W1 - Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie podstawowych koncepcji negocjacji i mediacji. 1h

W2 – Prezentacja głównych stylów negocjacyjnych. 1h

W3 - Skuteczna komunikacja i bariery językowe w negocjacjach i mediacjach. 1h

W4 - Budowanie strategii negocjacyjnej. Koncepcje BATNA i ZOPA. 1h

W5 - Konflikt interesów: przyczyny, zarządzanie, rozwiązanie. 1h

W6 - Główne style rozwiązywania konfliktów. Czego unikać podczas negocjacji. 1h

W7 - Omówienie podstawowych zagadnień komunikacji niewerbalnej i jej znaczenia negocjacjach i mediacjach. 1h

W8 - Przegląd podstawowych technik negocjacyjnych. 1h

W9 - Omówienie zjawiska framingu w negocjacjach i mediacjach. 1h

W10 - Wprowadzenie do teorii gier w negocjacjach. 1h

W11 - Rodzaje pytań w negocjacjach i mediacjach - fakty i interpretacje. 1h

W12 - Omówienie negocjacji zbiorowych. 1h

W13-14 - Techniki manipulacji. Obrona przed manipulacją. 2h

W15 - Mediacje integracyjne i dystrybucyjne. 1h

Razem 15h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

3. Gry negocjacyjne

4. Arkusz negocjacji

5. Platforma e-learningowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:15 - 12:00, sala 011
Aleksandra Czarnecka 50/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)