Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami E WZ-DZP-D2-NIwZP-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

EU 1- Student wymienia i charakteryzuje zasady, metody i techniki projektowania systemów informatycznych w zarządzaniu.

EU 2- Student potrafi wykorzystać wybrane metody i narzędzia informatyczne wspomagania zarządzania projektami.

EU 3- Student potrafi stworzyć plan projektu z wykorzystaniem aplikacji GanttProject.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Egzamin

EU1

2,0 - Student nie potrafi wymienić i scharakteryzować żadnej zasady, metody i techniki projektowania systemów informatycznych w zarządzaniu.

3,0 - Student potrafi wymienić i scharakteryzować co najmniej jedną zasadę, metodę czy technikę projektowania systemów informatycznych w zarządzaniu.

4,0 - Student potrafi wymienić i scharakteryzować co najmniej dwie zasady, metody czy techniki projektowania systemów informatycznych w zarządzaniu.

5,0 - Student potrafi wymienić i scharakteryzować co najmniej trzy zasady, metody czy techniki projektowania systemów informatycznych w zarządzaniu.

EU2

2,0 - Student nie zna i nie potrafi wykorzystać

narzędzi informatycznych wspomagania zarządzania projektami.

3,0 - Student zna wybiórczo i potrafi wybiórczo wykorzystać narzędzia informatyczne wspomagania zarządzania projektami. .

4,0 - Student potrafi precyzyjnie wykorzystać co najmniej jedno narzędzie informatyczne wspomagania zarządzania projektami.

5,0 - Student potrafi precyzyjnie wykorzystać więcej niż jedno narzędzie informatyczne wspomagania zarządzania projektami. metodę projektowania systemów informatycznych.

EU3

2,0 - Student nie potrafi obsługiwać aplikacji GanttProject i nie potrafi stworzyć żadnego elementu planu projektu.

3,0 - Student potrafi obsługiwać aplikację GanttProject. Potrafi przy jej użyciu tworzyć harmonogram projektu.

4,0 - Student potrafi obsługiwać aplikację GanttProject. Potrafi przy jej użyciu tworzyć harmonogram projektu oraz elementy wizualne - wykresy i diagramy.

5,0 - Student potrafi stworzyć kompleksowy planu projektu z wykorzystaniem aplikacji GanttProject.

Zakres tematów:

L 1 - Zajęcia wprowadzające - zasady wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych, regulamin pracowni komputerowej / Zajęcia organizacyjne, zapoznanie studentów z pracą w trybie e-learningowym. - 1h

L 2 - Zapoznanie z obsługą oprogramowania do tworzenia graficznej reprezentacji projektowanych systemów informatycznych - diagrams.net. - 1h

L 3 - L 4 - Diagramy hierarchii funkcji FHD - projekty. - 2h

L 5 - L 6 - Diagramy przepływu danych DFD - projekty. - 2h

L 7 - L 10 - Modelowanie związków encji ERD - projekty. - 4h

L 11 - L 14 - Tworzenie diagramu klas UML przedstawiającego strukturę projektowanego systemu informatycznego. Zidentyfikowanie zestawu atrybutów oraz zestawu operacji dla poszczególnych klas projektowanego systemu informatycznego. Ustalenie związków pomiędzy klasami. - 4h

L 15 - L 18 - Tworzenie diagramu przypadków użycia UML przedstawiającego dynamikę projektowanego systemu. Opracowanie związków asocjacji w diagramie przypadków użycia. - 4h

L 19 - L 20 - Udokumentowanie wybranego przypadku użycia z wykorzystaniem szablonu. Charakterystyka scenariusza głównego i scenariuszy alternatywnych przypadku użycia.- 2h

L 21 - L 22 - Program GanttProject – funkcjonalność i obsługa, tworzenie i zarządzanie projektem. - 2h

L 23 - L 26 - Tworzenie, edycja oraz kontrola harmonogramów projektu przy użyciu GanttProject. Przypisywanie zadań i poziomów obciążeń. Tworzenie powiązań między zadaniami. - 4h

L 27 - L 28 - Zarządzanie zasobami i monitorowanie realizacji projektu przy użyciu GanttProject. - 2h

L 29 - L 30 - Sprawdzenie wiadomości - ocena planu projektu. - 2h

Razem 30h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykłady w formie multimedialnej

2. Podręczniki i skrypty

3. Sprzęt audiowizualny

4. Komputery z dostępem do Internetu, aplikacje: diagrams.net, GanttProject

5. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:15 - 18:00, sala 313
Adam Sokołowski, Dariusz Dudek 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)