Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych WZ-BHP-D2-BSI-03
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1 - Student potrafi dokonać analizy zagrożeń występujących w systemach informacyjnych.

EU 2 - Student zna zabezpieczenia systemów przetwarzania informacji.

EU 3 - Student potrafi opracować skuteczne mechanizmy pozwalające zabezpieczyć elektroniczny system przewarzania informacji.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Obserwacja pracy studenta

P1. Zaliczenie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych

EU 1

2,0 Student nie potrafi dokonać żadnej analizy zagrożeń występujących w systemach informacyjnych.

3,0 Student potrafi dokonać analizy podstawowych zagrożeń występujących w wybranych systemach informacyjnych.

4,0 Student potrafi dokonać analizy zagrożeń występujących w wybranych systemach informacyjnych.

5,0 Student potrafi dokonać analizy zagrożeń występujących w systemach informacyjnych.

EU 2

2,0 Student nie zna żadnych zabezpieczeń systemów przetwarzania informacji. 3,0 Student zna wybrane zabezpieczenia systemów przetwarzania informacji.

4,0 Student zna większość zabezpieczeń systemów przetwarzania informacji.

5,0 Student zna zabezpieczenia systemów przetwarzania informacji.

EU 3

2,0 Student nie potrafi opracować żadnych mechanizmów pozwalających zabezpieczyć elektroniczny system przewarzania informacji.

3,0 Student potrafi opracować podstawowe mechanizmy pozwalające zabezpieczyć elektroniczny system przewarzania informacji.

4,0 Student potrafi opracować skuteczne mechanizmy pozwalające zabezpieczyć większość oprogramowania i sprzętu zaimplementowanego w system przewarzania informacji.

5,0 Student potrafi opracować skuteczne mechanizmy pozwalające zabezpieczyć elektroniczny system przewarzania informacji.

Zakres tematów:

L1 – Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad obowiązujących podczas zajęć, regulamin laboratorium. 1h

L2-L5 – Analiza możliwości i konfiguracja systemów zabezpieczeń komputerów lokalnych. 4h

L6-L9 – Analiza możliwości i konfiguracja systemów zabezpieczeń serwerów plików i aplikacji. 4h

L10-L13– Elementy kryptografii z użyciem wybranego oprogramowania komputerowego. 4h

L14-L17 – Instalacja kluczy publicznych, analiza kluczy publicznych. 4h

L18-L21 – Analiza możliwości i konfiguracja zabezpieczeń sieci komputerowej. 4h

L22-L28 – Tworzenie instrukcji zarzadzania systemem informatycznym i tworzenie polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji. 7h

L29, L30 – Zaliczenie przedmiotu. 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Komputer osobisty z oprogramowaiem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 12:15 - 14:00, sala 212-Z
Adam Sokołowski, Artur Wrzalik, Ilona Pawełoszek 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - Budynek B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)