Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie personelem WZ-LOG-D1-ZP-04
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student potrafi określić pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście nauk o zarządzaniu oraz identyfikować i charakteryzować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.

EU 2- Student potrafi sporządzać opis stanowiska pracy oraz potrafi wskazać zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

EU 3- Student zna założenia systemów motywacyjnych oraz ocen pracowniczych.

EU 4- Student potrafi opisywać i analizować problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Zakres tematów:

Forma zajęć – WYKŁADY

W 1- Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL). Przedstawienie przedmiotu i znaczenia ZZL. 1

W 2 W 3 –Charakterystyka rozwoju funkcji personalnej na tle nauk o zarządzaniu. Przedstawienie modeli ZZL 2

W 4 – Wprowadzenie do zagadnienia procesu kadrowego. Planowanie zatrudnienia. 1

W 5 – Planowanie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. 1

W 6 – Omówienie zagadnień adaptacji społeczno-zawodowej pracowników. 1

W 7 – Charakterystyka procesu oceniania pracowników. 1

W 8 – Przedstawienie systemów motywacyjnych w organizacji 1

W 9 – Elementy zarządzania wiedzą w ZZL 1

W 10 – Charakterystyka społecznych i etycznych (CSR) aspektów ZZL 1

W 11 – Omówienie stylów kierowania, znaczenia stylu kierowania w procesach wprowadzenia zmian w organizacji. Zagadnienie przywództwa. 1

W 12 – Przedstawienie zagadnień w zakresie komunikacji w organizacji i zarządzania komunikacją 1

W 13 – Charakterystyka zmian organizacyjnych oraz rola ZZL w procesach wdrażania zmian organizacyjnych 1

W14 – Konflikty organizacyjne i metody ich rozwiązywania 1

W 15 – Wprowadzenie do zagadnień patologii w organizacji.

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Tablica i kreda

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Gajda 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)