Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka II WZ-LOGI-D1-FIZ2-02
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. P. A. Tipler, R. Llewellyn "Fizyka współczesna" PWN 2011

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker "Podstawy fizyki" PWN 2015

3. R. Feynman, R. Leighton, S. Matthew Sands "Feynmana wykłady z fizyki"

4. M.A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski "Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów" PWN 2018

5. J. Walker "Podstawy fizyki Zbiór zadań" PWN 2018

6. M. Masalska, J. Masalski "Fizyka dla inżynierów Część 1 Fizyka klasyczna" PWN 2018

Literatura uzupełniająca:

1. GONDRO J., BŁOCH K., BRĄGIEL P., NABIAŁEK M., SZOTA M., Curie Temperature and Microstructural Changes Due to the Heating Treatment of Magnetic Amorphous Materials, 2016, http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol1_2016/79.pdf

2. GONDRO J., BŁOCH K., NABIAŁEK M., WALTTERS K., SZOTA M., Microstructure and Magnetic Properties of the FeZr(Y)NbCuB Amorphous Alloys, 2015, http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol2A_2015/90.pdf

3. GONDRO J., Influence of the Microstructure on the Magnetic Properties of Fe86Zr7Nb1Cu1B5 Alloy in the States Following Solidification and Following Short-Duration Annealing Below the Crystallization Temperature, 2017, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885317306637

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

3. EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 – student posiada wiedzę związaną z podstawowymi pojęciami metrologii – wielkością i jednostką miary. Posiada wiedzę dotyczącą zagadnień układów jednostek miar, a przede wszystkim międzynarodowego układu jednostek (SI).

EU 2 – posiada wiedzę o zjawiskach fizycznych i prawach rządzących nimi, umiejętność analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technologicznych w oparciu o prawa fizyki

EU3 - potrafi praktycznie zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania prostych zadań i problemów z fizyki w zakresie obejmującym optykę, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm.

EU 4 – potrafi pracować indywidualnie, jak i w zespole, potrafi przygotować raport z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych, umie oszacować czas potrzebny na realizację danego zadania

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena samodzielnego przygotowania się do zajęć laboratoryjnych

F2. – ocena wykonania raportu końcowego z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

P1. – ocena uśredniona z przygotowania się do zajęć laboratoryjnych i za wykonane raporty końcowe z poszczególnych ćwiczeń

EU1:

2,0 -Student nie posiada wiedzy związanej z podstawowymi pojęciami metrologii – wielkością i jednostką miary. Nie posiada wiedzy dotyczącej zagadnień układów jednostek miar, a przede wszystkim międzynarodowego układu jednostek (SI).

3,0 -Student posiada powierzchowną wiedzę związaną z podstawowymi pojęciami metrologii – wielkością i jednostką miary. Posiada minimalną wiedzę dotyczącą zagadnień układów jednostek miar, a przede wszystkim międzynarodowego układu jednostek (SI).

4,0 -Student posiada uporządkowaną wiedzę związaną z podstawowymi pojęciami metrologii – wielkością i jednostką miary, oraz dotyczącą zagadnień układów jednostek miar, a przede wszystkim międzynarodowego układu jednostek (SI).

5,0 -Student posiada uporządkowaną i bardzo pogłębioną wiedzę związaną z podstawowymi pojęciami metrologii – wielkością i jednostką miary, oraz dotyczącą zagadnień układów jednostek miar, a przede wszystkim międzynarodowego układu jednostek (SI).

EU2:

2,0 -Student nie opanował podstawowej wiedzy z zakresu zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi, Student nie opanował umiejętność analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technologicznych w oparciu o prawa fizyki

3,0 -Student ma fragmentaryczną wiedzę na temat zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi, Student potrafi przeprowadzić analizę niektórych zjawisk fizycznych i częściowo rozwiązywać zagadnienia

technologiczne w oparciu o prawa fizyki

4,0 -Student ma wiedzę na temat zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi,

student potrafi w pełni przeprowadzić analizę zjawisk fizycznych i rozwiązywać zagadnienia technologiczne w oparciu o prawa fizyki

5,0 -Student ma pełną, pogłębioną i usystematyzowaną wiedzę na temat zjawisk fizycznych i praw rządzących nimi, Student potrafi w sposób pełny i pogłębiony przeprowadzić analizę zjawisk fizycznych i rozwiązywać zagadnienia technologiczne w oparciu o prawa fizyki

EU3:

2,0 -Student nie potrafi praktycznie zastosować zdobytej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania prostych zadań i problemów z fizyki w zakresie obejmującym optykę, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm

3,0 -Student potrafi w częściowym zakresie praktycznie zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania prostych zadań i problemów z fizyki w zakresie obejmującym optykę, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm

4,0 -Student potrafi praktycznie zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania prostych zadań i problemów z fizyki w zakresie obejmującym optykę, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm

5,0 -Student potrafi w szerokim zakresie praktycznie zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania prostych zadań i problemów z fizyki w zakresie obejmującym optykę, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm

EU4:

2,0 -Student nie potrafi pracować indywidualnie, jak i w zespole, nie potrafi przygotować raportu z ćwiczeń laboratoryjnych, nie umie oszacować czasu potrzebnego na realizację danego zadania

3,0 -Student częściowo pracuje indywidualnie, ma problem z oszacowanie czasu potrzebnego na realizację danego zadania oraz częściowo radzi sobie z przygotowaniem raportu z ćwiczeń laboratoryjnych

4,0 -Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole, ma nieznaczny problem z oszacowaniem czasu potrzebnego na realizację danego zadania oraz przygotowaniem raportu z ćwiczeń laboratoryjnych

5,0 -Student doskonale radzi sobie z pracą indywidualną, jak i zespołową, doskonale potrafi oszacować czas potrzebny na realizację danego zadania, samodzielnie potrafi przygotować raportu z ćwiczeń laboratoryjnych

Zakres tematów:

L1 – Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych, rachunek błędu, sposób

sporządzania sprawozdań 2h

L1. M-3: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego 2h

L2. C-1: Badanie zależności współczynnika lepkości cieczy od temperatury 2h

L 3. C-2: Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy metodą odrywania 1h

L 4. C-4: Wyznaczanie ciepła topnienia lodu 2h

L 5. O-3: Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą metody Bessela 2h

L 6. O-5: Wyznaczanie długości fali światła diody laserowej i stałej siatki dyfrakcyjnej 2h

L 7. O-6: Wyznaczanie długości fal podstawowych barw w widmie światła białego za pomocą siatki dyfrakcyjnej 1h

L 8. O-7: Pomiar promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona 2h

L 9. E-2: Wyznaczanie oporu elektrycznego metodą mostka Wheatstone’a 2h

L 10. E-3: Sprawdzanie II prawa Kirchhoffa dla pojedynczego obwodu 2h

L 11. E-5: Pomiar pojemności kondensatora metodą rozładowania 2h

L 12. E-7: Wyznaczanie współczynnika indukcji własnej L cewki 2h

L 13. E-8: Indukcja wzajemna 2h

L 14. E-12: Badanie charakterystyki złącza p-n 1h

L 15. E-14: Wyznaczanie szybkości wyjściowej elektronów 1h

L 16. E-17: Wyznaczanie stałej dielektrycznej różnych materiałów 2h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Środki audiowizualne i podręczniki.

2. Zestawy do pokazów eksperymentów fizycznych.

3. Zestawy ćwiczeń laboratoryjnych będących na wyposażeniu Instytutu Fizyki.

4. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:15 - 14:00, sala 119A
Marcin Dośpiał, Paweł Pietrusiewicz 26/ szczegóły
2 każda środa, 14:15 - 16:00, sala 119A
Izabela Wnuk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - Budynek A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)