Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ERP Management support systems WZ-QPM-D1-ERP-05
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura: (tylko po angielsku)

BASIC AND SUPPLEMENTARY RESOURCE MATERIALS

Basic resources

1.Beynon-Davies P. Business Information Systems. Palgrave, New York 2009.

2.Nowicki A., Turek T. Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania. UE Wrocław, Wrocław 2010.

3.Nowicki A., Sitarska M. Procesy informacyjne w zarządzaniu. UE Wrocław, Wrocław 2010.

4.Peppard J., Ward J. The Strategic Management of Information Systems: Building a Digital Strategy. Hohn Wiley and Sons, 2016.

5.Power D.J. Data-Based Decision Making and Digital Transformation. New York: Business Expert Press, 2018.

Supplementary resources

6.Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. Zintegrowane systemy informatyczne: dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP. PWN, Warszawa 2012.

7.Nowicki A. (eds.) Komputerowe wspomaganie biznesu. Wydawnictwo Placet. Warszawa 2006.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

EU1. The student is able to identify the basic types of information systems supporting enterprise management and to indicate the main business processes in the enterprise.

EU2. The student is able to perform basic operations in the ERP information system: (entering data, editing, deleting, sorting, filtering).

EU3. The student is able to map basic business processes in the ERP IT system.

EU4. The student is able to work with ERP systems available in the computational cloud.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

F1. Evaluation oftasksin the classroom.

F2. Assessment of tasks prepared in Macrologic Merit system.

P1. Final test.

P2. Written exam.

EU2:

2,0 -Student is not able to perform basic operations in the ERP information system: (data entry, editing, deleting, sorting, filtering).

3,0 -The student is able to perform several basic operations in the ERP information system: (data entry, editing, deleting, sorting, filtering).

4,0 -The student can do most of the basic operations in the ERP information system: (data entry, editing, deleting, sorting, filtering).

5,0 -The student is able to perform all basic operations in the ERP information system: (entering data, editing, deleting, sorting, filtering).

EU3:

2,0 -The student cannot reproduce basic business processes in the ERP IT system.

3,0 - The student can map one basic business process in the ERP IT system.

4,0 -The student can map several basic business processes in the ERP IT system.

5,0 -The student can map most of the basic and auxiliary business processes in the ERP information system.

EU4:

2,0 -The student cannot work with ERP systems available in the cloud.

3,0 -The student can perform a few basic operations and knows a few functions of ERP systems available in the cloud.

4,0 -The student can do most of basic operations and knows many functions of ERP systems available in the cloud.

5,0 -The student can perform all operations and knows all the functions of ERP systems available in the cloud.

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

L1/2. Review of management supporting IT systems. Importance of ERP systems in enterprise management on the example of selected business entities-2h

L3/4. Fundamentals of designing system infrastructure and management processes. The use of graphic tools in the presentation of management processes and infrastructure (Visio)-2h

L5. Introduction to the Macrologic Merit information system-1h

L6. Basic parameterization of the ERP system - Macrologic Merit-1h

L7/8. Process approach to the organization and its mapping in the ERP system modules-2h

L9/12. Supporting management in the area of Human Resources and Payroll-4h

L13/16. Supporting management in the area of Trade and Supply-4h

L17/20. Supporting management in the area of Logistics-4h

L21/24. Supporting management in the area of Finance and Accounting-4h

L25/28. Supporting management in the area of Production (creation of production technology of products, supporting production logistics)-4h

L29/30. Supporting management in the area of Group Work-2h

Total: 30h

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

1.Books, monographs and instructions.

2.Audiovisual presentation.

3.Computers in a computer lab connected to the Internet.

4.Macrologic Merit IT system.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:15 - 18:00, sala 312
Leszek Ziora 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)