Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia i socjologia WZ-LOGI-Z1-PHum1-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

ITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2012.

2. Philip G. Zimbardo, Richard J. Gerrig, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2018.

3. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

4. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1995.

5. P. Berger, Th. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, PWN, Warszawa 1983.

6. R. Janik, Geneza psychologii pracy i organizacji w kontekście wyzwań wynikających z rozwoju przedsiębiorczości w okresie uprzemysławiania, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Przedsiębiorczość. Pod red. Sylwii Gostkowskiej-Dźwig, 2012.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach socjologii i psychologii w kontekście wybranych paradygmatów w tych naukach.

EU 2- Student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania jednostki w ramach mikrostruktur i makrostruktur aspołecznych

EU 3- Student ma wiedzę w zakresie podstawowych zjawisk zachodzących w organizacjach społecznych.

EU 4- Student ma wiedzę pozwalającą na analizę procesów badanych w ramach socjologii i psychologii i rozumie przyczyny ich przebiegu.

Zakres tematów:

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie socjologii i psychologii jako nauk społecznych.-1h

W 2 Człowiek jako istota społeczna. Wpływ teorii biologii ewolucyjnej na socjologię i psychologię. Socjobiologia, psychologia ewolucyjna-1h

W3 – W4 Rozwój człowieka w ciągu życia. Socjalizacja i odgrywanie ról społecznych. Osobowość i proces jej kształtowania. Typologie osobowości-2h

W 5- Kultura. System aksjonormatywny. Kapitał kulturowy jednostki-1h

W6 - W7 - Zaburzenia psychiczne – pojęcie normy i patologii, klasyfikacja, omówienie wybranych zaburzeń. Dewiacje społeczne-2h

W8 - Emocje. Funkcje, wybrane teorie emocji-1h

W9 – Stres. Fizjologia i psychologia stresu, wybrane teorie stresu-1h

W10 – Inteligencja. Charakterystyka pojęcia, pomiar inteligencji-1h

W11 – W 12 Jednostka i grupa społeczna. Wybrane zjawiska i procesy badane w psychologii społecznej. Typologia grup społecznych. Struktury grupy społecznej-2h

W13 – Organizacja formalna jako grupa wtórna-1h

W 14 – Koncepcje zmian społecznych i nierówności społecznych-1h

W15 - Zaprezentowanie metod badawczych socjologii i psychologii-1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i publikacje naukowe

2. Sprzęt audiowizualny

3. Raporty ośrodków badania opinii społecznej, raporty GUS i innych instytucji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 8:00 - 10:25, (sala nieznana)
Maja Skiba 28/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)