Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami E WZ-DZP-D2-NIwZP-03
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2024/2025

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1- Student wymienia i charakteryzuje zasady, metody i techniki projektowania systemów informatycznych w zarządzaniu.

EU 2- Student potrafi wykorzystać wybrane metody i narzędzia informatyczne wspomagania zarządzania projektami.

EU 3- Student potrafi stworzyć plan projektu z wykorzystaniem aplikacji GanttProject.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Sprawozdania z zajęć laboratoryjnych

F2. Aktywność

EU1

2,0 - Student nie potrafi wymienić i scharakteryzować żadnej zasady, metody i techniki projektowania systemów informatycznych w zarządzaniu.

3,0 - Student potrafi wymienić i scharakteryzować co najmniej jedną zasadę, metodę czy technikę projektowania systemów informatycznych w zarządzaniu.

4,0 - Student potrafi wymienić i scharakteryzować co najmniej dwie zasady, metody czy techniki projektowania systemów informatycznych w zarządzaniu.

5,0 - Student potrafi wymienić i scharakteryzować co najmniej trzy zasady, metody czy techniki projektowania systemów informatycznych w zarządzaniu.

EU2

2,0 - Student nie zna i nie potrafi wykorzystać

narzędzi informatycznych wspomagania zarządzania projektami.

3,0 - Student zna wybiórczo i potrafi wybiórczo wykorzystać narzędzia informatyczne wspomagania zarządzania projektami. .

4,0 - Student potrafi precyzyjnie wykorzystać co najmniej jedno narzędzie informatyczne wspomagania zarządzania projektami.

5,0 - Student potrafi precyzyjnie wykorzystać więcej niż jedno narzędzie informatyczne wspomagania zarządzania projektami. metodę projektowania systemów informatycznych.

EU3

2,0 - Student nie potrafi obsługiwać aplikacji GanttProject i nie potrafi stworzyć żadnego elementu planu projektu.

3,0 - Student potrafi obsługiwać aplikację GanttProject. Potrafi przy jej użyciu tworzyć harmonogram projektu.

4,0 - Student potrafi obsługiwać aplikację GanttProject. Potrafi przy jej użyciu tworzyć harmonogram projektu oraz elementy wizualne - wykresy i diagramy.

5,0 - Student potrafi stworzyć kompleksowy planu projektu z wykorzystaniem aplikacji GanttProject.

Zakres tematów:

W 1 - Taksonomia projektowania systemów informatycznych. Podejście metodologiczne projektowania systemów informatycznych (kaskadowe, ewolucyjne, przyrostowe i spiralne). - 2h

W 2, W 3 - Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami - szacowanie zasobów projektu (czasu, pracochłonności, kosztów), przydzielenie zasobów do zadań, harmonogramowanie prac (wykres Gantta), narzędzia komunikacji i pracy grupowej, zarządzania dokumentacją. - 4h

W 4 - Cykl życia systemu informatycznego. Cykl życia projektu. Struktura organizacyjna projektu. - 2h

W 5 - Projektowanie strukturalne i obiektowe systemów informatycznych. - 2h

W 6 - Tworzenie diagramów hierarchii funkcji FHD. - 2h

W 7 - W 8 - Modelowanie związków encji. Diagramy ERD. - 4h

W 9 - W 10 - Modelowanie przepływu danych w procesie na przykładzie diagramów DFD. - 4h

W 11 - Projektowanie systemów informatycznych w języku UML – diagramy struktur (diagram klas, diagram obiektów). - 2h

W 12 - W 13 - Projektowanie systemów informatycznych w języku UML – diagramy zachowań (diagram czynności, diagram przypadków użycia). - 4h

W 14 - W 15 - Systemy wspomagania projektowania – CASE. - 4h

Razem 30h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Wykłady w formie multimedialnej

2. Podręczniki i skrypty

3. Sprzęt audiowizualny

4. Komputery z dostępem do Internetu, aplikacje: diagrams.net, GanttProject

5. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)