Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne WZ-LOGI-D1-TECHIN-02
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2024/2025

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowicki A. Turek T., Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania., Wyd UE., Wrocław 2010.

2. Samolej S., Rząsa W., Wprowadzenie do informatyki, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2014

3. Walkenbach J., Excel 2010 PL, Helion, Gliwice 2011

4. Lis T., Łapeta J., Nowodziński P., Technologia informacyjna w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwem handlowym - informatyczne wspomaganie zarządzania w obszarze dystrybucji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (PTZP), Opole 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Szymczak M.: Decyzje logistyczne z Excelem. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011

2. Skibicki D., Technologia informacyjna, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2012

3. Lis T., Technologie informacyjne a kształtowanie świadomości informacyjnej studentów kierunków ekonomicznych, Edukacja bez barier, Digicorp, Słomniki 2011

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 – Student zna możliwości, warunki i cele wykorzystania technologii informacyjnej we współczesnym świecie. Student potrafi obsługiwać edytory tekstów w zakresie formatowania tekstów

EU 2 – Student potrafi obsługiwać arkusze kalkulacyjne w tym, w zakresie wykorzystywania podstawowych formuł oraz tworzenia wykresów

EU 3 – Student potrafi stworzyć prezentację multimedialną na wybrany temat

EU 4 – Student potrafi stworzyć podstawowe algorytmy prezentujące graficzny sposób wykonania określonego zadania – w tym w odniesieniu do podstawowych funkcji w programie Excel

Metody i kryteria oceniania:

F1. Zadania projektowe

F2. Ocena prezentacji wykonanych zadań

P1. Sprawdzian praktyczny przy komputerze

EU1:

2,0 -Student nie rozumie pojęcia technologii informacyjnej i powiązać jej z zarządzaniem (w tym zarządzaniem logistycznym) w przedsiębiorstwie. Student nie umie formatować tekstu według zadanych kryteriów

3,0 -Student wie czym jest technologia informacyjna. Student potrafi formatować zadany tekst w zakresie ustawienia odpowiednich parametrów czcionki, ustawiania akapitów, wstawiania tabel i rysunków

4,0 -Student wie czym jest technologia informacyjna rozumie cele jej stosowania. Student potrafi formatować zadany tekst w zakresie ustawienia odpowiednich parametrów czcionki, ustawiania akapitów, wstawiania tabel i rysunków, tworzenia automatycznych spisów treści, wstawiania nagłówka i stopki oraz ustawiania w nich odpowiednich parametrów

5,0 -Student wie czym jest technologia informacyjna rozumie cele jej stosowania. Zna możliwości, ograniczenia i warunki jej stosowania. Student potrafi formatować tekst według zadanych kryteriów

EU2:

2,0 -Student nie umie posługiwać się programem Microsoft Excel

3,0 -Student potrafi wykonywać w Excelu operacje matematyczne konieczne do rozwiązania zadanego problemu

4,0 -Student potrafi wykonywać w Excelu operacje matematyczne konieczne do rozwiązania zadanego problemu. Potrafi wykonywać podstawowe wykresy oparte na danych w programie Excel.

5,0 -Student potrafi wykonywać w Excelu operacje matematyczne konieczne do rozwiązania zadanego problemu. Potrafi wykonywać podstawowe wykresy oparte na danych w programie Excel. Potrafi wykonywać zadania związane z wykorzystaniem podstawowej postaci funkcji jeżeli, licz.jeżeli

EU3:

2,0 -Student nie umie stworzyć prezentacji w programie Microsoft Power Point

3,0 -Student potrafi wykonać w programie Microsoft Power Point prezentację

4,0 -Student potrafi wykonać w programie Microsoft Power Point prezentację posiadającą cechy merytoryczne i graficzne wymagane dla prezentacji

5,0 -Student potrafi stworzyć prezentację w programie Microsoft Power Point, potrafi odpowiedzieć na zadane pytania związane z tworzeniem prezentacji w programie, stworzona prezentacja posiada cechy merytoryczne i graficzne wymagane dla prezentacji

EU4:

2,0 -Student nie umie stworzyć algorytmu prezentującego sposób rozwiązania zadanego problemu

3,0 -Student potrafi tworzyć algorytmy opisowe

4,0 -Student potrafi tworzyć algorytmy opisowe oraz podstawowe algorytmy graficzne - liniowe

5,0 -Student w pełni wykonuje algorytmy rozwiązania zadanego problemu.

Zakres tematów:

L 1 – Informacja w przedsiębiorstwie. Systemy informatyczne – podstawowe informacje, elementy, klasyfikacja-2h

L 2 –Podstawowe operacje w edytorach tekstu-2h

L 3 - Podstawowe operacje w edytorach tekstu. Korespondencja seryjna-2h

L 4 - Podstawowe operacje w arkuszach kalkulacyjnych-2h

L 5 Podstawowe operacje w arkuszach kalkulacyjnych – tworzenie wykresów-2h

L 6,7 Arkusze kalkulacyjne – praktyczne możliwości wykorzystania-4h

L 8. Sprawdzian wiadomości – arkusze kalkulacyjne-2h

L 9, L 10, L11- Podstawowe operacje w programach do tworzenia prezentacji multimedialnych – tworzenie prezentacji multimedialnych-6h

L 12. Sprawdzenie wykonanych prezentacji, omówienie problemów, dobrych praktyk i podstawowych błędów-2h

L 13,14,15. Tworzenie algorytmów – w tym w oparciu o wykorzystywane wcześniej funkcje – wiedza z zakresu algorytmiki oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu wykorzystania funkcji w programie Excel-6h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt komputerowy

3. Pakiet Microsoft Office

4. Instrukcje laboratoryjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)