Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy automatyzacji procesów produkcyjnych WZ-ZJP-Z1-PAPP-05
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/2025

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, Warszawa 2006.

2. Kowal J., Podstawy automatyki. Tom 1, Wydawnictwo AGH, Kraków 2003.

3. Kowal J., Podstawy automatyki. Tom 2, Wydawnictwo AGH, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Lindorf R., Dziechciarz St., Łaski P., Laboratorium z podstaw automatyzacji i robotyki, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001.

2. Kost G., Łebkowski P., Węsiersk Ł., Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, PWE, Warszawa 2014.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Efekty uczenia się:

EU1. Student potrafi opisać zjawiska z obszarów automatyzacji korzystając z rachunku operatorowego z wykorzystaniem przekształceń Laplace’a.

EU2. Student potrafi przedstawić i opisać podstawowe zagadnienia problemowe z zakresu automatyki. Potrafi zaadaptować ich zasady oraz uzasadnić przesłanki ich adaptacji w zdywersyfikowanych obszarach nauk technicznych.

EU3. Student potrafi zamodelować i wykonać analizę pomiarową elementarnych członów automatyki. Potrafi opisać je wyznaczając ich charakterystyki.

EU4. Student potrafi zaprojektować i zamodelować elementarne układy sterowania bazujące na kombinacyjnych układach logicznych.

Zakres tematów:

W1. Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych. 1

W2. Wprowadzenie do rachunku operatorowego. Przekształcenie Laplacea’, transformata odwrotna. Właściwości transformat Laplace’a. 1

W3. Wyznaczanie transformat Laplace’a. Tablice transformat. 1

W4,W5. Modele matematyczne członów (inercyjny, bezinercyjny, różniczkujący idealny, różniczkujący rzeczywisty, całkujący, inercyjny pierwszego rzędu, forsujący, oscylacyjny). 2

W6. Wyznaczanie odpowiedzi członu automatyki na zadane wymuszenie. 1

W7,W8. Wyznaczanie zastępczej transmitancji operatorowej układów, prezentacja w postaci schematów blokowych. 2

W9,W10. Przekaźnikowe systemy sterowania. 2

W11. Cyfrowe systemy sterowania. 1

W12. Sterowniki PLC - budowa i programowanie. 1

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty.

2. Sprzęt audiowizualny.

3. Sprzęt laboratoryjny (instrukcje, przyrządy pomiarowe, oscyloskopy, generatory, mostki, zasilacze, elementy elektroniczne, zestawy edukacyjne, przewody przyłączeniowe).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)