Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka I WZ-LOGI-Z1-Mat-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/2025

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fichtenholz G.M., Rachunek różniczkowy i całkowy, t.1, PWN, Warszawa 2011

2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Matematyka dla studentów Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2015.

4. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Matematyka dla studentów politechnik, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2018.

5. Gewert M., Skoczylas Z,.Algebra liniowa.Przykłady i zadania Matematyka dla studentów politechnik, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2017.

6. Gurgul H, Suder M. Matematyka dla kierunków ekonomicznych. Wyd. Nieoczywiste, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca

1. Kowalczyk R., Niedziałkowksi K., Obczyński C., Granice i pochodne. Metody rozwiązywania zadań. PWN, Warszawa2019

2. Kowalczyk R., Niedziałkowksi K., Obczyński C., Całki. Metody rozwiązywania zadań. PWN, Warszawa2012

3. Krych M., Analiza matematyczna dla ekonomistów, wyd. UW, Warszawa 2010

4. Szopa H., Matematyka dla studentów Wydziału Zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005

5. Włodarczyk A., Skrodzka W., Modelowanie procesów decyzyjnych na rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem przełącznikowego modelu Treynora-Mazury’ego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 11, nr 4/2013.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1. Student posiada podstawową wiedzę teoretyczną z wybranych działów matematyki w zakresie treści prezentowanych na wykładach.

EU 2. Student wykazuje umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz interpretacji wyników w zakresie treści prezentowanych na wykładach

Zakres tematów:

W 1 Elementy logiki dwu- i wielowartościowej 1h

W2 Klasyfikacja i arytmetyka macierzy. 1h

W3-4 Wyznacznik macierzy kwadratowej i jego własności. Sposoby obliczania wyznaczników. 2h

W5-6 Pojęcie i zastosowanie macierzy odwrotnej. 2h

W7-8 Rząd macierzy 2h

W9-10 Układy równań liniowych. 2h

W11-12 Ciąg liczbowy. Granica ciągu. 2h

W13-14 Identyfikacja i własności funkcji jednej zmiennej. Funkcje elementarne i ich własności. 2h

W15-16 Złożenie funkcji, funkcja odwrotna. 2h

W17-18 Granica i ciągłość funkcji. Asymptoty. 2h

Metody dydaktyczne:

1. Sprzęt do prezentacji multimedialnych.

2. Materiały przygotowane przez prowadzącego przedmiot.

3. Podręczniki, skrypty.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)