Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe WZ-Z-Z2-SD-04
Seminarium (SEM) Semestr letni 2024/2025

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Pabian, W. Gworys, Prace dyplomowe. Przygotowanie merytoryczne i redakcyjne, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, 2008

2. Ch.Frankfort –Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznan 2001

3. B. Brycz, T. Dudycz, Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania, PWE, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca:

1. B.R. Kuc, J. Paszkowski, Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007

3. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

4. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2008

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EU 1 - Student potrafi określić koncepcję badawczą realizowanej pracy – w tym: źródła danych, problem i cele badawcze oraz metody i narzędzia badawcze

EU 2 - Student zna zasady przygotowania części empirycznej dyplomowej pracy licencjackiej

EU 3 - Student zna wymogi redakcyjne przygotowania pracy dyplomowej - w szczególności dotyczące części empirycznej pracy oraz potrafi zintegrować wszystkie przygotowane części pracy nadając jej ostateczną całość

EU 4 – Student zna praktyczne aspekty przystępowania do egzaminów dyplomowych i kryteria oceny prac dyplomowych

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Sporządzenie części praktycznej pracy oraz zakończenia, spisu literatury i załaczników

P1. Prezentacja ukazująca stopień zaawansowania pracy dyplomowej

Efekt 1

(2) Student nie potrafi określić koncepcji badawczej realizowanej pracy

(3) Student potrafi określić jedynie w zarysie koncepcję badawczą realizowanej pracy

(4) Student potrafi częściowo określić koncepcję badawczą realizowanej pracy w obszarze źródeł danych, przedmiotu badania

(5) Student potrafi określić całościową koncepcję badawczą realizowanej pracy – w tym: źródła danych, przedmiot, metody i narzędzia badawcze

Efekt 2

(2) Student nie zna zasad przygotowania części empirycznej dyplomowej pracy licencjackiej

(3) Student zna kilka wybranych zasad przygotowania części empirycznej dyplomowej pracy licencjackiej

(4) Student zna najważniejsze zasady przygotowania części empirycznej dyplomowej pracy licencjackiej

(5) Student zna wszystkie zasady przygotowania części empirycznej dyplomowej pracy licencjackiej

Efekt 3

(2) Student nie zna żadnych wymogów redakcyjnych przygotowania pracy dyplomowej

(3) Student zna wybrane wymogi redakcyjne przygotowania pracy dyplomowej

(4) Student zna najważniejsze wymogi redakcyjne przygotowania pracy dyplomowej

(5) Student zna wszystkie wymogi redakcyjne przygotowania pracy dyplomowej (w szczególności dotyczące części empirycznej pracy)

Zakres tematów:

S1, S2, S3, S4, S5, S6 - Wprowadzenie – ustalenia wstępne dotyczące przygotowania praktycznej części pracy dyplomowej 6h

S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15- Przygotowanie części empirycznej pracy – gromadzenie i selekcja informacji, formułowanie celu badan oraz dobór metod i narzędzi badawczych 9h

S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24- Opracowanie części empirycznej pracy dyplomowej - prezentacja zrealizowanych fragmentów pracy (analiza i dyskusja) 9h

S25, S26, S27, - Redakcyjne aspekty przygotowywania części praktycznej pracy dyplomowej 3h

S28, S29, S30- Aspekty przygotowania do egzaminu dyplomowego i kryteria oceny prac dyplomowych 3h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt komputerowy i projektor multimedialny

3. Programy komputerowe umożliwiające przygotowanie prezentacji multimedialnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Gostkowska-Dźwig 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)