Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska E WZ-BHP-D1-OS-06
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EK 1- Student zna podstawy ochrony środowiska i ich powiązanie z naukami o zarządzaniu.

EK 2- Student posiada wysoko rozwiniętą świadomość ekologiczną.

EK 3- Student na podstawie wiedzy teoretycznej posiada umiejętność rozpoznawania i właściwego interpretowania wieloaspektowych uwarunkowań zdrowia człowieka od środowiska.

EK 4- Student zna metody oceny jakości wody, gleby oraz metody oczyszczania ścieków.

EK 5- Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw ochrony środowiska i zarządzania zasobami przyrody w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach

F2. Rozwiązywanie casu dotyczącego stworzenia wirtualnego gospodarstwa agroturystycznego.

P1. Test wiedzy z ochrony środowiska

P2. Test wiedzy o zanieczyszczeniach i ich przeciwdziałaniu

Efekt 1 (ndst) Student nie umie zaprezentować podstaw ochrony środowiska i ich powiązań z naukami o zarządzaniu. (dst) Student umie zaprezentować podstawy ochrony środowiska i ich powiązań z naukami o zarządzaniu. (db)Student umie zaprezentować podstawy ochrony środowiska i ich powiązań z naukami o zarządzaniu. Potrafi podać przykład. (bdb) Student umie zaprezentować podstawy ochrony środowiska i ich powiązań z naukami o zarządzaniu. Potrafi podawać przykłady i je porównywać.

Efekt 2 (ndst) Student nie rozumie terminu świadomość ekologiczna. (dst)Student rozumie termin świadomość ekologiczna. (db) Student rozumie termin świadomość ekologiczna. Potrafi podać przykłady. (bdb) Student rozumie termin świadomość ekologiczna. Potrafi podać przykłady oraz je porównać.

Efekt 3 (ndst) Student nie potrafi na podstawie wiedzy teoretycznej nie posiada umiejętności rozpoznania i właściwego interpretowania wieloaspektowych uwarunkowań zdrowia człowieka od środowiska. (dst)Student potrafi na podstawie wiedzy teoretycznej rozpoznać i właściwie interpretować wieloaspektowe uwarunkowania zdrowia człowieka od środowiska. (db) Student potrafi na podstawie wiedzy teoretycznej rozpoznać i właściwie interpretować wieloaspektowe uwarunkowania zdrowia człowieka od środowiska. Potrafi podać przykłady. (bdb) Student potrafi na podstawie wiedzy teoretycznej rozpoznać i właściwie interpretować wieloaspektowe uwarunkowania zdrowia człowieka od środowiska Potrafi podać przykłady i je wytłumaczyć.

Efekt 4 (ndst) Student nie zna metod oceny jakości wody, gleby, oraz metod jakie są stosowane w oczyszczalniach ścieków. (dst) Student zna metody oceny jakości wody, gleby, oraz metod jakie są stosowane w oczyszczalniach ścieków. Nie potrafi ich omówić.(db) Student zna metod oceny jakości wody, gleby, oraz metod jakie są stosowane w oczyszczalniach ścieków. Potrafi je szczegółowo omówić.(bdb) Student zna wszystkie metody oceny jakości wody, gleby, oraz metod jakie są stosowane w oczyszczalniach ścieków. Potrafi zaprezentować jak działają w jego miejscu życia oczyszczalnie ścieków. Oraz w jakim stopniu jest zanieczyszczona woda i gleba w jego miejscowości.

Efekt 5(ndst) Student nie umie wykorzystać wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw ochrony środowiska i zarządzania zasobami przyrody w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (dst) Student umie wykorzystać wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw ochrony środowiska i zarządzania zasobami przyrody w zarządzaniu przedsiębiorstwem (db) Student umie wykorzystać wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw ochrony środowiska i zarządzania zasobami przyrody w zarządzaniu przedsiębiorstwem Potrafi podać przykład. (bdb) Student umie wykorzystać wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw ochrony środowiska i zarządzania zasobami przyrody w zarządzaniu przedsiębiorstwem Potrafi podać przykłady i je opisać.

Zakres tematów:

1,2- Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów związanych z ekologią i ochroną środowiska. 2h

3,4,5,6-.Populacja (cechy populacji, struktura populacji, interakcje pomiędzy populacjami) 4h

7,8,9,10- Biocenoza (cechy biocenozy, struktura biocenozy, łańcuchy troficzne, sieci zależności pokarmowych, piramidy ekologiczne) 4h

11,12- Ekosystem (struktura funkcjonowania ekosystemu, cykle biogeochemiczne, produktywność ekosystemu, sukcesja i jej znaczenie w przyrodzie, przegląd wybranych ekosystemów) 2h

13,14-Środowisko naturalne a oddziaływanie człowieka. Niekorzystne zjawiska związane z zanieczyszczeniami w skali globalnej. Odnawiane źródła energii.

2h

15,16,17,18-Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. 4h

19,20,21,22- Charakterystyka zanieczyszczeń wód, stan czystości wód. 4h

23,24,25,26- Degradacja gleb w Polsce. 4h

27,28-Ochrona powietrza przed odpadami (opakowania biodegradalne)

229,30- Case dotyczący stworzenia wirtualnego gospodarstwa agroturystycznego. Test zaliczeniowy z wiedzy o ochronie środowiska. 2h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki, skrypty, zdjęcia.

2. Sprzęt audiowizualny

3. Rzutnik

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Rozpondek 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)