Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy fizyki WIS-BIO-D-EFi-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker „Podstawy Fizyki’ t. 1-5, PWN, Warszawa, 2005

2. D. Halliday, R. Resnick, „Fizyka” t. 1-2, PWN, Warszawa 2007

3. J. Orear „Fizyka” t. 1-2, WN-T Warszawa 2000

4. K. Błoch, Microstructure and high-field magnetic properties of fe-based bulk amorphous alloys, Revista de Chimie, Vol. 69, 2018, p. 982-985

5. E. Drzazga, Study of the high-pressure superconducting state in H3Se at 300 GPa, Acta Physica Polonica A, 135(2), 2019, pp. 239-242

6. R. Feynman, R. Leighton, M. Sands „ Feynmana wykłady z fizyki” t. 1-2, PWN, 2011

Efekty uczenia się:

EU 1 -student zna podstawowe prawa i zasady fizyki w zakresie umożliwiającym rozumienie i ścisły opis zjawisk fizycznych

EU 2 -student zna i poprawnie definiuje podstawowe wielkości fizyczne, ich rzędy wielkości oraz jednostki

EU 3 -student potrafi zastosować poznaną na wykładach wiedzę do rozwiązywania zadań rachunkowych o średnim poziomie trudności

EU 4 -student potrafi zastosować aparat matematyki wyższej do opisu ilościowego zjawisk i procesów fizycznych

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena samodzielnego przygotowania do zajęć przy rozwiązywaniu zadań

2. Kolokwia cząstkowe podczas ćwiczeń audytoryjnych

3. Kolokwium zaliczeniowe podczas wykładów

Zakres tematów:

Forma zajęć – ćwiczenia audytoryjne:

1. Podstawowe wielkości fizyczne, ich pomiar, układ jednostek SI. Skalary,

wektory, tensory. Układy odniesienia - 2h

2. Kinematyka punktu materialnego - 1h

3. Dynamika punktu materialnego; praca; moc; energia - 1h

4. Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej - 1h

5. Zasady zachowania pędu, momentu pędu i energii dla punktu materialnego oraz bryły sztywnej. Zastosowania zasad zachowania - 1

6. Hydrostatyka, Hydrodynamika - 1

7. Ruch drgający harmoniczny, ruch tłumiony, drgania wymuszone -1h

8. Fale elektromagnetyczne. Podstawowe właściwości światła, dyfrakcja,

interferencja i polaryzacja - 2h

9. Elektrostatyka – ładunek elektryczny, prawo Coulomba - 1h

10. Prąd elektryczny - 1h

11. Pole magnetyczne. Ruch ładunków (i przewodnika) w polu magnetycznym,

Magnetyczne właściwości materiałów - 2h

12. Budowa jądra atomowego. Promieniotwórczość. Energetyka jądrowa - 1h

Metody dydaktyczne:

1. tablica klasyczna

2. zestawy zadań do rozwiązywania w trakcie ćwiczeń rachunkowych oraz samodzielnego rozwiązywania przez studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Błoch 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)