Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PD 1 Etyka biznesu WZ-BHP-D1-PD11-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EK 1-Student posiada ogólną wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych.

EK 2-Student ma wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów, przed jakimi staje współczesny menedżer.

EK 3-Student potrafi wskazać i opisać cechy wzorcowego etycznie menedżera.

Metody i kryteria oceniania:

1. Zalecana literatura z zakresu etyki biznesu.

2. Sprzęt audiowizualny (prezentacje PowerPoint).

3.Rzutnik folii (opisy studium przypadku; teksty ustaw i kodeksów etycznych).

4. Tablica, kreda/marker.

Efekt 1 (ndst) Student nie posiada ogólnej wiedzy na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych. (dst) Student posiada wybiórczą wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych. (db) Student posiada pełną wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych. (bdb) posiada pełną wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych, ponadto potrafi ich obszary przeanalizować i wyrazić o nich opinię.

Efekt 2 (ndst) Student nie ma wiedzy na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer. (dst) Student posiada wybiórczą wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer. (db) Student posiada kompletną wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer. (bdb) Student posiada pełną(wyniesioną z wykładu) wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer, a ponadto potrafi wskazać i uzasadnić dodatkowe nieprawidłowości etyczne w biznesie. Efekt 3 (ndst) Student nie potrafi wskazać i opisać cech wzorcowego etycznie menedżera(dst) Student potrafi wskazać i opisać wybrane cechy wzorcowego etycznie menedżera omówione na wykładach cechy wzorcowego etycznie menedżera.(db) Student potrafi wskazać i opisać wszystkie (bdb)Student potrafi wskazać i opisać wszystkie omówione na wykładzie cechy wzorcowego etycznie menedżera, ponadto potrafi wskazać i uzasadnić dodatkowe cechy przydatne z etycznego punktu widzenia.

Zakres tematów:

W 1- Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu nauczania oraz warunków zaliczenia. Przedstawienie literatury obowiązkowej i uzupełniającej. Przedrozumienie pojęć moralnych. Wielkie systemy etyczne. Podstawowe pojęcia etyki ogólnej ważne dla zrozumienia zasad etyki biznesu 2h

W 2- Etyka biznesu jako nauka interdyscyplinarna. Główne działy etyki biznesu. Zapotrzebowanie na etykę biznesu 1

W 3- Etyka w społeczeństwie wolnego rynku 1h

W 4- Etyka a cztery poziomy działalności gospodarczej 1h

W 5- Rola zaufania w społeczeństwie i biznesie. Adresaci zaufania. Kategorie czynników ważnych dla budowy zaufania. Kultury zaufania a kultury cynizmu 2h

W 6- Funkcjonalne substytuty zaufania. Korupcja 2h

W 7- Etyczni menedżerowie. Menedżer jako dobry gospodarz i przywódca 1h

W 8- Kodeksy etyki menedżera. Dwie drogi postępowania w edukacji etycznej 2h

W 9- Społeczna odpowiedzialność biznesu. Minima społecznej odpowiedzialności biznesu 1h

W 10-Test końcowy sprawdzający wiedzę studentów z zakresu etyki biznesu 1h

W 11- Zaliczenie przedmiotu 1h

Metody dydaktyczne:

1. Zalecana literatura z zakresu etyki biznesu.

2. Sprzęt audiowizualny (prezentacje PowerPoint).

3.Rzutnik folii (opisy studium przypadku; teksty ustaw i kodeksów etycznych).

4. Tablica, kreda/marker.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Randak-Jezierska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)