Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydraulika, pneumatyka i systemy automatyzacji produkcji WIM-MBM-Z1-HPS-AP-07
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1.Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. WNT, Warszawa 1984.

2.Osiecki A.: Hydrostatyczny napęd maszyn. WNT, Warszawa 1998.

3.Tomasiak E.: Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2001.

4.Balawejder A., Barski J., Bieńkowski A., Dziewulski W., Głuchowski E., Lamentowicz R.,Niegoda J.: Napędy hydrauliczne, ćwiczenia laboratoryjne. Wyd. Pol. Gdańskiej, Gdańsk 1983.

5.Niegoda J., Pomierski W.: Sterowanie pneumatyczne, ćwiczenia laboratoryjne. Wyd. Pol. Gdańskiej, Gdańsk 1998.

6.Pr. zbiorowa pod red. Świdra J.: Sterowanie i automatyzacja procesów technologicznych i układów mechatronicznych. Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2008.

7.Szenajch W.: Napęd i sterowanie pneumatyczne. WNT, Warszawa 1994.

8.Kwaśniewski J.: Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej. Wyd. BTC, Legionowo 2010.

Efekty uczenia się:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywność podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu

Zakres tematów:

W 1 – Porównanie struktury napędu hydraulicznego i pneumatycznego ze wskazaniem cech określających obszary stosowania każdego z tych napędów.

W 2 – Kształtowanie charakterystyk napędu hydraulicznego i pneumatycznego przez właściwości stosowanych czynników roboczych.

W 3 – Generatory energii w układach hydraulicznych i pneumatycznych: pompy, sprężarki, generatory podciśnienia.

W 4 – Przegląd podstawowych elementów wykonawczych - siłowników i silników.

W 5 – Urządzenia stosowane do regulacji ciśnienia roboczego.

W 6 – Urządzenia sterujące kierunkiem przepływu czynnika roboczego, zasada ich działania i sposoby sterowania.

W 7 – Dobór elementów układu ze względu na oczekiwane prędkości działania elementów wykonawczych.

W 8 – Modelowanie działania układów pneumatycznych/hydraulicznych z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania.

W 9 – Możliwość sterowania napędem hydraulicznym/pneumatycznym za pomocą sterowników programowalnych.

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Paszta 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)