Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządznie zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych WZ-FR-Z1-ZSL-FB-06
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Rogozińska-Pawełczyk A., Warwas I., ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I PSYCHOLOGICZNE, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

2. Stuss Magdalena M.,SPECYFIKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI PO FUZJACH I PRZEJĘCIACH PRZEDSIĘBIORSTW, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

3. Tyrańska, M. (red.), WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI, Wydawnictwo Difin, 2012.

4. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna 2000

5. Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2002

6. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkim. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN. Warszawa 2007, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck 2005

7. Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, Katowice; Śląska Akademia medyczna, 2007

8. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa: PWE 1999

9. Trocki M. (red.), Instrumenty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

EK 1 – Student potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście innych obszarów szczegółowych zarządzania.

EK 2- Student potrafi identyfikować i charakteryzować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych.

EK 3- Student potrafi sporządzać opis stanowiska pracy oraz potrafi wskazać zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

EK 4- Student zna założenia systemów motywacyjnych w szczególności stosowanych w instytucjach finansowych.

EK 5- Student potrafi opisywać i analizować problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

EK 6 – Student potrafi charakteryzować elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadanie realizowane w ramach ćwiczeń

F2. Prezentacja wyników realizowanych zadań

P1. Pisemne sprawdzenie wiedzy z zakresów tematycznych realizowanych na wykładach i ćwiczeniach.

FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY

EK 1 – Student potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście innych obszarów szczegółowych zarządzania. (ndst) Student nie potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście innych obszarów szczegółowych zarządzania. (dst) Student potrafi nakreślić podstawowe obszary zarządzania zasobami ludzkimi . (db) Student potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi. (bdb) Student potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do innych wymiarów zarządzania organizacją.

EK 2- Student potrafi identyfikować i charakteryzować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych. (ndst) Student nie potrafi identyfikować ani charakteryzować podstawowych działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych. (dst) Student potrafi identyfikować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. (db) Student potrafi identyfikować i charakteryzować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. (bdb) Student potrafi identyfikować i charakteryzować różnorodne działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych.

EK 3- Student potrafi sporządzać opis stanowiska pracy oraz potrafi wskazać zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany. (ndst) Student nie potrafi sporządzać opisu stanowiska pracy oraz nie potrafi definiować zadań zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany. (dst) Student potrafi wymienić podstawowe elementy opisu stanowiska pracy. (db) Student potrafi wymienić podstawowe elementy opisu stanowiska pracy oraz potrafi wskazać podstawowe zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany. (bdb) Student potrafi sporządzać opis stanowiska pracy oraz potrafi wskazać różnorodne zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

EK 4- Student zna założenia systemów motywacyjnych w szczególności stosowanych w instytucjach finansowych. (ndst) Student nie zna założenia systemów motywacyjnych w szczególności stosowanych w instytucjach finansowych. (dst) Student zna podstawowe założenia systemów motywacyjnych. (db) Student zna różnorodne założenia systemów motywacyjnych. (bdb) Student zna założenia systemów motywacyjnych w szczególności stosowanych w instytucjach finansowych.

EK 5- Student potrafi opisywać i analizować problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. (ndst) Student nie potrafi opisywać ani analizować problemów jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. (dst) Student potrafi wskazać problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. (db) Student potrafi opisywać problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. (bdb) Student potrafi opisywać i analizować problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności w instytucjach finansowych.

EK 6- Student potrafi charakteryzować elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu. (ndst) Student nie potrafi charakteryzować elementów systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu. (dst) Student potrafi wymienić elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu. (db) Student potrafi wymienić i opisać elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu. (bdb) Student potrafi wymienić i opisać elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu w szczególności w instytucjach finansowych.

Zakres tematów:

Forma zajęć – ĆWICZENIA

Cw-1, Cw-2, Cw-3 – Zajęcia organizacyjne – zasady zaliczenia. Charakterystyka zagadnień kultury organizacyjnej oraz sposobów kształtowania jej poprzez politykę personalną. Planowanie zatrudnienia w ujęciu wąskim i szerokim. Rekrutacja, jej rodzaje i formy.

Cw-4, Cw-5, Cw-6 – Omówienie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Opis stanowiska pracy jako jeden z podstawowych dokumentów dla celów projektowania działań kadrowych

Cw-7, Cw-8, Cw-9 – Opracowanie planu zatrudnienia w wybranej instytucji finansowej z uwzględnieniem projektowania kampanii rekrutacyjnej. Wprowadzenie pracownika do organizacji i jego adaptacja społeczno – zawodowa. Szkolenie i doskonalenie pracowników. Oceny pracownicze w ujęciu systemowym oraz główne kryteria i metody ocen – projektowanie systemu ocen dla wybranego stanowiska pracy. Sprawdzian wiadomości.

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Tablica i kreda

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Gajda 31/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Gajda 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)