Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Audyt personalny WZ-Z-Z2-AP-ZK-04
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EK 1- student posługuje się pojęciami z zakresu oceny zasobów kadrowych w organizacji

EK 2- student zna metody, które stosuje się przy przeprowadzaniu audytu personalnego

EK 3- student potrafi zaprojektować elementy audytu personalnego w oparciu o wybrane narzędzia

EK 4 – student potrafi wykazać znaczenie audytu personalnego dla zarządzania organizacją

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Ocena ćwiczeń wykonywanych przez studenta w trakcie zajęć

F2. Obserwacja pracy studenta, jego zaangażowania i uczestnictwa w pracy

EK1

(NDST) Student nie posługuje się pojęciami z zakresu oceny zasobów kadrowych w organizacji

(DST) Student posługuje się niektórymi pojęciami z zakresu oceny zasobów kadrowych w organizacji

(DB) Student posługuje się pojęciami z zakresu oceny zasobów kadrowych w organizacji

(BDB) Student posługuje się biegle pojęciami z zakresu oceny zasobów kadrowych w organizacji

EK2

(NDST) Student nie zna metod wykorzystywanych przy przeprowadzaniu audytu personalnego

(DST) Student zna niektóre metody wykorzystywane przy przeprowadzaniu audytu personalnego

(DB) Student zna metod wykorzystywanych przy przeprowadzaniu audytu personalnego

(BDB) Student zna metod wykorzystywanych przy przeprowadzaniu audytu personalnego i potrafi je zastosować

EK3

(NDST) Student nie potrafi zaprojektować elementu audytu personalnego z wykorzystaniem wybranych narzędzi

(DST) Student potrafi zaprojektować element audytu personalnego z pomocą prowadzącego

(DB) Student potrafi zaprojektować element audytu personalnego z wykorzystaniem wybranych narzędzi

(BDB) Student potrafi zaprojektować element audytu personalnego z wykorzystaniem dużej grupy narzędzi

EK4

(NDST) Student nie potrafi wykazać znaczenia audytu personalnego dla zarządzania organizacją

(DST) Student potrafi wykazać niektóre elementy znaczenia audytu personalnego dla zarządzania organizacją

(DB) Student potrafi wykazać znaczenia audytu personalnego dla zarządzania wybraną organizacją

(BDB) Student potrafi wykazać znaczenia audytu personalnego dla zarządzania organizacją

Zakres tematów:

Cw 1- Omówienie zasad prowadzenia ćwiczeń z przedmiotu, ćwiczenia dotyczące komunikacji interpersonalnej, podanie literatury, podział zadań. 1h

Cw 2– Audyt personalny w praktyce przedsiębiorstw – stosowanie i znaczenie, prezentacja PP, Analiza i wybór narzędzi wykorzystywanych przy przeprowadzaniu audytu personalnego, praca w grupach i prezentacja narzędzi. dyskusj- Przegląd dokumentacji pracowniczej i jej analiza (stosowanych rozwiązań, wzorów, poprawności formalnej i merytorycznej) – prezentacja PP a grupowa. 1h

Ćw 3- Audyt procedur rekrutacji, selekcji i adaptacji pracownika w praktyce - prezentacja PP, dyskusja grupowa. 1h

Ćw 4 - Audyt procedur szkolenia, rozwoju pracownika i oceniania, przykłady i dyskusja grupowa. 1h

Cw 5 – Weryfikacja oraz ulepszenie procesów dotyczących procedur zatrudnienia pracowników oraz stworzenie rzetelnej dokumentacji dotyczących angażu kandydatów. Analiza kompetencji specjalistów ds. kadrowych w świetle audytu personalnego – praca w grupach i prezentacja grupowa. 1h

Ćw 6 - Tworzenie procedur audytu personalnego dotyczących wynagrodzeń, ocen, zwolnień pracowniczych 1h

Cw 7 – Ocena relacji pracowników z interesariuszami organizacji i jej wpływ na zmianę wizerunku organizacji w otoczeniu. 1h

Cw 8 - Tworzenie procedur audytu personalnego– indywidualne prezentacje 1h

Cw 9 - Test sprawdzający wiedzę, omówienie zagadnień testowych. Podsumowanie ćwiczeń i omówienie zasad egzaminu. 1h

Metody dydaktyczne:

1. Wykład oraz prezentacje z zastosowaniem środków audiowizualnych

2. Internet

3. Podręczniki i skrypty

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Przewoźna-Krzemińska 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)