Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe i autorskie WZ-Z-D2-PRAHAU-02
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jan Olszewski, Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2015

2.Mirosław Stec (red.), Teresa Mróz (red.), Prawo gospodarcze prywatne, C. H. Beck. 2016

3. Rafał Golat, Prawa autorskie i prawa pokrewne, C. H. Beck. 2016.

Literatura uzupełniająca: 1. Szymon Pszczółka, Marta Janina Skrodzka , Karol Skrodzki , Marek Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne. Testy, kazusy, tablice , C. H. Beck. 2015.

Efekty uczenia się:

EK 1- Student rozpoznaje i klasyfikuje przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

EK 2- Student posiada wiedzę na temat spółek i charakteryzuje je.

EK 3- Student rozumie znaczenie praw autorskich.

EK 4- Student posiada wiedzę na temat zasad ochrony praw autorskich.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Kazusy

F2. Interpretacja przepisów prawnych

P1. Kazus do samodzielnej interpretacji

EK 1

(ndst)Student nie rozpoznaje i nie klasyfikuje przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

(dst)Student rozpoznaje i klasyfikuje niektórych przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

(db)Student rozpoznaje i klasyfikuje większość przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

(bdb)Student rozpoznaje i klasyfikuje przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

EK 2

(ndst)Student nie posiada wiedzy na temat spółek i nie charakteryzuje ich.

(dst)Student posiada wiedzę na temat spółek ale nie charakteryzuje poszczególnych rodzajów.

(db)Student posiada wiedzę na temat spółek ale charakteryzuje tylko niektóre z nich.

(bdb)Student posiada wiedzę na temat spółek i charakteryzuje je.

EK 3

(ndst)Student nie rozumie znaczenie praw autorskich.

(dst)Student rozumie znaczenie praw autorskich osobistych.

(db)Student rozumie znaczenie praw autorskich osobistych i podstawowe informacje na temat praw autorskich majątkowych.

(bdb)Student rozumie znaczenie praw autorskich- majątkowych i osobistych.

EK 4

(ndst)Student nie posiada wiedzy na temat zasad ochrony praw autorskich

(dst)Student posiada wiedzę na temat niektórych zasad ochrony praw autorskich.

(db)Student posiada wiedzę na temat większości zasad ochrony praw autorskich

(bdb)Student posiada wiedzę na temat zasad ochrony praw autorskich.

Zakres tematów:

1.Działalność gospodarcza, przedsiębiorca, czynności prowadzące do zakładania działalności gospodarczej- rozwiązywanie kazusów.1h

2.Firma, prokura jako reprezentacja firmy, Krajowy Rejestr Sądowy- przykładowy kazus.1h

3. Spółki osobowe- rozwiązywanie kazusów.1h

4. Spółki kapitałowe- rozwiązywanie kazusów.1h

5. Dyskusja na temat przyczyn tworzenia aktów prawa autorskiego w kontekście ochrony własności intelektualnej – działanie na rzecz twórców czy biznesów medialnych.1h

6-7. Prawo autorskie w Polsce w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – podstawowe definicje (utwór, autor, prawa autorskie majątkowe i osobiste).2h

8-9. Użytkowanie cudzych utworów (dozwolony użytek osobisty, edukacyjny i inne).2h

10.Licencjonowanie utworów. Dyskusja nad użytecznością licencji pozwalających na komercyjne wykorzystanie utworu.1h

11-12. Ujednolicanie prawa autorskiego na świecie. Dyskusja nad działaniami politycznymi wpływającymi na kształt prawa autorskiego na wybranych przypadkach.2h

13.Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – funkcjonalne instytucje czy relikt społeczeństwa przemysłowego.1h

14. Prawa pokrewne do prawa autorskiego – problem plagiatu, ochrona wizerunku, wolność wypowiedzi.1h

15.Test zaliczeniowy.1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1.Podręczniki i skrypty.

2. Akty prawne z orzecznictwem.

3. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Skolik 17/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Skolik 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)