Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe i autorskie WZ-Z-D2-PRAHAU-02
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jan Olszewski, Publiczne prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2015

2.Mirosław Stec (red.), Teresa Mróz (red.), Prawo gospodarcze prywatne, C. H. Beck. 2016

3. Rafał Golat, Prawa autorskie i prawa pokrewne, C. H. Beck. 2016.

Literatura uzupełniająca: 1. Szymon Pszczółka, Marta Janina Skrodzka , Karol Skrodzki , Marek Zaremba, Prawo gospodarcze prywatne. Testy, kazusy, tablice , C. H. Beck. 2015.

Efekty uczenia się:

EK 1- Student rozpoznaje i klasyfikuje przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

EK 2- Student posiada wiedzę na temat spółek i charakteryzuje je.

EK 3- Student rozumie znaczenie praw autorskich.

EK 4- Student posiada wiedzę na temat zasad ochrony praw autorskich.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Kazusy

F2. Interpretacja przepisów prawnych

P1. Kazus do samodzielnej interpretacji

EK 1

(ndst)Student nie rozpoznaje i nie klasyfikuje przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

(dst)Student rozpoznaje i klasyfikuje niektórych przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

(db)Student rozpoznaje i klasyfikuje większość przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

(bdb)Student rozpoznaje i klasyfikuje przedsiębiorców funkcjonujących w Polsce.

EK 2

(ndst)Student nie posiada wiedzy na temat spółek i nie charakteryzuje ich.

(dst)Student posiada wiedzę na temat spółek ale nie charakteryzuje poszczególnych rodzajów.

(db)Student posiada wiedzę na temat spółek ale charakteryzuje tylko niektóre z nich.

(bdb)Student posiada wiedzę na temat spółek i charakteryzuje je.

EK 3

(ndst)Student nie rozumie znaczenie praw autorskich.

(dst)Student rozumie znaczenie praw autorskich osobistych.

(db)Student rozumie znaczenie praw autorskich osobistych i podstawowe informacje na temat praw autorskich majątkowych.

(bdb)Student rozumie znaczenie praw autorskich- majątkowych i osobistych.

EK 4

(ndst)Student nie posiada wiedzy na temat zasad ochrony praw autorskich

(dst)Student posiada wiedzę na temat niektórych zasad ochrony praw autorskich.

(db)Student posiada wiedzę na temat większości zasad ochrony praw autorskich

(bdb)Student posiada wiedzę na temat zasad ochrony praw autorskich.

Zakres tematów:

1.Pojęcie i źródła prawa handlowego.1h

2. Zasada swobody umów i zasada swobody działalności gospodarczej.1h

3. Pojęcie działalności gospodarczej, prokury, firmy i przedsiębiorstwa.1h

4. Przedsiębiorca-ewolucja pojęcia. Rodzaje przedsiębiorców i ich rejestracja.1h

5. Pojęcie umów handlowych i ich zawieranie w obrocie .1h

6. Organizacja i funkcjonowanie spółek handlowych.1h

7-8..Spółki osobowe- cechy, tryb powstania, zasady odpowiedzialności za zobowiązania.2h

9.Spółka cywilna –pojęcie, powstanie i jej miejsce w obrocie gospodarczym.1

10-11. Spółki kapitałowe-. cechy, tryb powstania, zasady odpowiedzialności za zobowiązania.2h

12..Źródła prawa autorskiego i jego pojęcie .1h

13. Pojęcie praw autorskich osobistych i majątkowych.1h

14. Przeniesienie praw autorskich.1h

15. Zasady korzystania z cudzego utworu.1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1.Podręczniki i skrypty.

2. Akty prawne z orzecznictwem.

3. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Bazan-Bulanda 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)