Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Otoczenie prawne biznesu WZ-Z-Z1-OPB-04
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1- Student identyfikuje pojęcie działalności gospodarczej

EK 2- Student potrafi wymienić źródła prawa gospodarczego

EK 3- Student opisuje Krajowy Rejestr Sądowy

EK 4- Student charakteryzuje spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia

EK 5- Student identyfikuje ochronę konkurencji i konsumenta, prawo upadłościowe i naprawcze.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania do rozwiązania tzw. Casusy.

F2. Prezentacja wykonanych zadań na zajęciach.

P1. Praca zaliczeniowa

Efekt 1

(NDST) Student nie potrafi wyjaśnić pojęcia działalność gospodarcza

(DST) Student zna pojęcie działalności gospodarczej

(DB) Student zna pojęcie działalności gospodarczej i wie jakie są elementy i zasady

(BDB) Student zna pojęcie działalności gospodarczej i wie jakie są elementy i zasady i umie je opisać

Efekt 2

(NDST) Student nie zna

podstawowych źródeł prawa gospodarczego

(DST) Student zna podstawowe źródła prawa gospodarczego

(DB) Student zna podstawowe źródła prawa gospodarczego i umie je scharakteryzować.

(BDB) Student zna podstawowe źródła prawa gospodarczego i umie je scharakteryzować i porównać.

Efekt 3

(NDST) Student nie potrafi wyjaśnić czym jest KRS

(DST) Student umie wyjaśnić czym jest KRS

(DB) Student umie wyjaśnić czym jest KRS i z jakich rejestrów się składa

(BDB) Student umie wyjaśnić czym jest KRS i z jakich rejestrów się składa oraz jakie są zasady jego funkcjonowania

Efekt 4

(NDST) Student nie wie jakie występują spółki prawa handlowego

(DST) Student wie jakie są spółki prawa handlowego

(DB) Student wie jakie są spółki prawa handlowego i umie je opisać

(BDB) Student wie jakie są spółki prawa handlowego i umie je opisać i scharakteryzować

Efekt 5

(NDST) Student nie zna pojęcia ochrona konkurencji i konsumentów, prawo upadłościowe i naprawcze

(DST) Student zna pojęcie ochrona konkurencji i konsumentów, prawo upadłościowe i naprawcze

(DB) Student zna pojęcie ochrona konkurencji i konsumentów, prawo upadłościowe i naprawcze i umie podać źródła

(BDB) Student zna pojęcie ochrona konkurencji i konsumentów, prawo upadłościowe i naprawcze i umie podać źródła, umie je omówić i porównać

Zakres tematów:

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów z zakresu prawa gospodarczego 1h

W 2- Zaprezentowanie zasad działania Krajowego Rejestru Sądowego 2h

W 3- Omówienie zasad prawa upadłościowego i naprawczego, ochrony konkurencji i konsumentów 2h

W 4-Omówienie źródeł prawa gospodarczego 2h

W 5-Przedstawienie problematyki spółek, fundacji i stowarzyszeń 2h

W 6- Omówienie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2h

W 7- Praktyczne porady z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 2h

W 8 – Praca zaliczeniowa 2h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Przewoźna-Krzemińska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)