Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka biznesu sem.2 WZ-FR-D1-EB-02
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojciech Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność: podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.

2. Jan Klimek, Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Wyd. Difin, Warszawa 2014.

3. Mirosława Rybak, Etyka menedżera: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, 2011.

4. Janina Filek, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2004, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, red. Gasparski W., Dietl J., Warszawa 2001;

2. Maria Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Spółdzielnia Wydaw. "Czytelnik", Warszawa 1947.

3. Ł.Skiba: „Etyka jako fundament kapitału społecznego w przedsiębiorstwach”, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian we współczesnych organizacjach (red.) ROBAK Elżbieta, KARCZEWSKA Anna, SKIBA Maja, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2017.

4. Ł.Skiba: „Etyka zarządzania organizacją”, [w:] Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim. Red nauk. Ewa Gorczycka, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2008.

Efekty uczenia się:

EK 1-Ogólna wiedza na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych.

EK 2-Umiejętność identyfikacji i opisu trudności pogodzenia życia zgodnego z czterema cnotami kardynalnymi oraz zasadami według których funkcjonuje wolny rynek.

EK 3- Student ma wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer.

EK 4-Student potrafi wskazać i opisać cechy wzorcowego etycznie menedżera.

Metody dydaktyczne:

SPOSOBY OCENY (P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Test końcowy

Efekt 1

(ndst) Student nie posiada ogólnej wiedzy na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych.

(dost) Student posiada wybiórczą wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych.

(db) Student posiada pełną wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych.

(bdb) Student posiada pełną wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych, ponadto potrafi ich obszary przeanalizować i wyrazić o nich opinię.

Efekt 2

(ndst) Student nie posiada umiejętności identyfikacji i opisu trudności pogodzenia życia zgodnego z czterema cnotami kardynalnymi oraz zasadami według których funkcjonuje wolny rynek.

(dost) Student potrafi dokonać identyfikacji i opisu wybranych trudności pogodzenia życia zgodnego z czterema cnotami kardynalnymi oraz zasadami według których funkcjonuje wolny rynek.

(db) Student potrafi dokonać identyfikacji i opisu wszystkich (omówionych na zajęciach) trudności pogodzenia życia zgodnego z czterema cnotami kardynalnymi oraz zasadami według których funkcjonuje wolny rynek.

(bdb) Student potrafi dokonać identyfikacji i opisu wszystkich (omówionych na zajęciach) trudności pogodzenia życia zgodnego z czterema cnotami kardynalnymi oraz zasadami według których funkcjonuje wolny rynek.jak również wyrazić własną opinię.

Efekt 3

(ndst) Student nie ma wiedzy na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer.

(dost) Student posiada wybiórczą wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer.

(db) Student posiada kompletną wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer.

(bdb) Student posiada pełną(wyniesioną z wykładu) wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer, a ponadto potrafi wskazać i uzasadnić dodatkowe nieprawidłowości etyczne w biznesie.

Efekt 4

(ndst) Student nie potrafi wskazać i opisać cech wzorcowego etycznie menedżera.

(dost) Student potrafi wskazać i opisać wybrane cechy wzorcowego etycznie menedżera.

(db) Student potrafi wskazać i opisać wszystkie omówione na zajęciach cechy wzorcowego etycznie menedżera.

(bdb) Student potrafi wskazać i opisać wszystkie omówione na zajęciach cechy wzorcowego etycznie menedżera, ponadto potrafi wskazać i uzasadnić dodatkowe cechy przydatne z etycznego punktu widzenia w pracy menedżera.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Randak-Jezierska 125/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)