Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych WZ-BHP-Z2-BSI-03
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EK 1 - Student potrafi dokonać analizy zagrożeń występujących w systemach informacyjnych.

EK 2 - Student zna zabezpieczenia systemów przetwarzania informacji.

EK 3 - Student potrafi opracować skuteczne mechanizmy pozwalające zabezpieczyć elektroniczny system przetwarzania informacji.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Obserwacja pracy studenta

P1. Zaliczenie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych

EK 1

(ndst) Student nie potrafi dokonać żadnej analizy zagrożeń występujących w systemach informacyjnych.

(dst) Student potrafi dokonać analizy podstawowych zagrożeń występujących w wybranych systemach informacyjnych.

(db) Student potrafi dokonać analizy podstawowych zagrożeń występujących w wybranych systemach informacyjnych.

(bdb) Student potrafi dokonać analizy zagrożeń występujących w systemach informacyjnych.

EK 2

(ndst) Student nie zna żadnych zabezpieczeń systemów przetwarzania informacji.

(dst) Student zna wybrane zabezpieczenia systemów przetwarzania informacji.

(db) Student zna większość zabezpieczeń systemów przetwarzania informacji.

(bdb) Student zna zabezpieczenia systemów przetwarzania informacji.

EK 3

(ndst) Student nie potrafi opracować żadnych mechanizmów pozwalających zabezpieczyć elektroniczny system przetwarzania informacji.

(dst) Student potrafi opracować podstawowe mechanizmy pozwalające zabezpieczyć elektroniczny system przetwarzania informacji.

(db) Student potrafi opracować skuteczne mechanizmy pozwalające zabezpieczyć większość oprogramowania i sprzętu zaimplementowanego w system przetwarzania informacji.

(bdb) Student potrafi opracować skuteczne mechanizmy pozwalające zabezpieczyć elektroniczny system przetwarzania informacji.

Zakres tematów:

L1 – Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad obowiązujących podczas zajęć, regulamin laboratorium. 1h

L2 – Analiza możliwości i konfiguracja systemów zabezpieczeń komputerów lokalnych. 1h

L3 – Analiza możliwości i konfiguracja systemów zabezpieczeń serwerów plików i aplikacji. 1h

L4 – Elementy kryptografii z użyciem wybranego oprogramowania komputerowego. 1h

L5 – Instalacja kluczy publicznych, analiza kluczy publicznych. 1h

L6 – Analiza możliwości i konfiguracja zabezpieczeń sieci komputerowej. 1h

L7, L8 – Tworzenie instrukcji zarządzania systemem informatycznym i tworzenie polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji. 2h

L9 – Zaliczenie przedmiotu. 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Komputer osobisty z oprogramowaniem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Sokołowski 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)