Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt inżynierski I WZ-LOGI-D1-PI-06
Projekt (PROJ) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EK 1 - Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem na poziomie praktycznego rozwiązywania problemów natury inżynierskiej.

EK 2 - Student wykazuje umiejętność modelowania matematycznego zagadnień natury inżynierskiej i potrafi je rozwiązać za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

EK 3 - Student potrafi sformułować problem badawczy i dokonać jego analizy.

EK 4 - Student wykazuje umiejętność wykorzystania złożonych funkcji arkusza kalkulacyjnego, elementów programowania oraz samodzielnie przygotowuje prezentację projektu.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność i praca w grupach

P1. Ocena projektu (aplikacja + dokumentacja)

P2. Ocena prezentacji projektów inżynierskich

EK 1

(ndst) Student nie potrafi posługiwać się oprogramowaniem na poziomie praktycznego rozwiązywania problemów natury inżynierskiej

(dst) Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem, wykorzystując jego podstawowe funkcje

(db) Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem, wykorzystując jego podstawowe i zaawansowane funkcje

(bdb) Student potrafi posługiwać się oprogramowaniem, wykorzystując jego funkcjonalność w praktycznym rozwiązywaniu problemów natury inżynierskiej

EK 2

(ndst) Student nie potrafi matematycznie zamodelować zagadnienia, ani rozwiązać go za pomocą arkusza kalkulacyjnego

(dst) Student wykazuje znajomość podstaw modelowania matematycznego, lecz nie potrafi rozwiązać zagadnienia za pomocą arkusza kalkulacyjnego

(db) Student wykazuje znajomość modelowania matematycznego i z trudem rozwiązuje zagadnienia natury inżynierskiej za pomocą arkusza kalkulacyjnego

(bdb) Student potrafi samodzielnie matematycznie zamodelować zagadnienie i rozwiązać je za pomocą arkusza kalkulacyjnego

EK 3

(ndst) Student nie potrafi sformułować problemu badawczego, ani dokonać jego analizy

(dst) Student potrafi sformułować problem badawczy, lecz nie wykazuje umiejętności jego analizy

(db) Student potrafi sformułować problem badawczy i dokonuje powierzchownej analizy badawczej

(bdb) Student potrafi sformułować i charakteryzuje problem badawczy oraz dokonuje dogłębnej analizy

EK 4

(ndst) Student nie potrafi lub wykazuje słabą znajomość narzędzi arkusza kalkulacyjnego umożliwiających przygotowanie projektu oraz jego prezentacji

(dst) Student samodzielnie dokonuje wyboru podstawowych narzędzi arkusza kalkulacyjnego umożliwiających wykonanie projektu i jego prezentację

(db) Student wykazuje umiejętność wykorzystania złożonych funkcji arkusza kalkulacyjnego oraz samodzielnie przygotowuje prezentację projektu

(bdb) Student wykazuje umiejętności zastosowania złożonych narzędzi arkusza kalkulacyjnego, w tym elementów programowania, niezbędne do realizacji projektu oraz jego prezentacji

Zakres tematów:

P1, P2, P3 - Zajęcia wprowadzające – zasady wykonywania indywidualnych ćwiczeń projektowych, omówienie podstawowych zagadnień związanych z realizacją projektu. Przydzielenie studentom tematów do realizacji w ramach projektu. 3h

P4, P5, P6 - Zdefiniowanie podstawowych informacji o projekcie, przedstawienie ogólnych informacji o programie MS Excel w zakresie możliwości wspomagania zarządzania przedsięwzięciami. 3h

P7, P8, P9 - Projektowanie obiektów, procesów, przedsięwzięć jako podstawowy element działalności inżynierskiej w logistyce. 3h

P10, P11,P12 - Formułowanie i analiza problemu, poszukiwanie koncepcji rozwiązania. 3h

P13, P14, P15 - Komputerowe wspomaganie procesu projektowania. 3h

P16, P17, P18 – Formuły obliczeniowe z wykorzystaniem różnych funkcji. 3h

P19, P20, P21 – Obliczenia matematyczne i statystyczne. Tworzenie projektu. 3h

P22, P23, P24 – Funkcje logiczne, formatowanie warunkowe. Tworzenie projektu. 3h

P25, P26, P27 – Funkcje finansowe. Tworzenie projektu. 3h

P28, P29, P30 – Tabele i wykresy przestawne. Tworzenie projektu. 3h

P31, P32, P33, P34, P35, P36 - Realizacja projektu przedsięwzięcia zgodnie z podanymi wymaganiami. 6h

P37, P38, P39 - Opracowanie dokumentacji matematyczno-technicznej projektu. 3h

P40, P41, P42, P43, P44, P45 - Prezentacja projektów inżynierskich 6h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Tablica, kreda, mazaki

3. Sprzęt komputerowy

4. Oprogramowanie MS Office

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Niedbał 22/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Niedbał 22/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Sokołowski, Rafał Niedbał 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)