Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje handlowe WZ-LOG-D2-ZLwH-NH-04
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/2019

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

EK 1 - Student zna istotę procesu negocjacyjnego w łańcuchu dostaw, jego etapy i składowe

EK 2 - Student zna techniki i style negocjacyjne, potrafi je identyfikować i krytycznie ocenić pod względem etycznym i fair play

EK 3 - Student potrafi przygotować scenariusz negocjacji wraz z różnymi jego wersjami

EK 4 - Student zna specyfikę negocjacji z przedstawicielami wybranych narodowości i kultur

Metody i kryteria oceniania:

EK 1 (ndst) Student nie identyfikuje żadnych podstawowych definicji i podstawowych pojęć teoretycznych związanych z negocjacjami (dst) Student nieprecyzyjnie definiuje podstawowe pojęcia negocjacji i etapy procesu negocjacyjnego (db) Student zna precyzyjnie podstawy teoretyczne negocjacji i potrafi precyzyjnie wymienić etapy procesu negocjacyjnego (bdb) Student zna precyzyjnie podstawy negocjacji oraz zna precyzyjnie etapy procesu negocjacyjnego potrafi je odnieść do praktycznych sytuacji gospodarczych w łańcuchu dostaw

EK2 (ndst) Student nie potrafi zidentyfikować technik i stylów negocjacyjnych, nie zna zasad etycznych obowiązujących w negocjacjach (dst) Student wybiórczo identyfikuje techniki i style negocjacyjne, wybiórczo identyfikuje zasady etyczne i zasady fair play obowiązujące w negocjacjach (db) Student prawidłowo i całościowo identyfikuje style i techniki negocjacyjne oraz zasady etyczne i zasady fair play obowiązujące w negocjacjach (bdb) Student prawidłowo i całościowo identyfikuje style i techniki negocjacyjne, potrafi je stosować w zainscenizowanych sytuacjach i ocenić je pod względem etycznym oraz zasad fair play

EK3 (ndst) Student nie potrafi przygotować scenariusza negocjacji ani tym bardziej tegoż scenariusza w różnych wersjach (dst) Student potrafi przygotować scenariusz negocjacji lecz nie przewiduje różnych jego wersji bądź nie potrafi przygotować scenariusza pełnego (db) Student potrafi bezbłędnie przygotować pełny scenariusz negocjacji wraz z różnymi jego wersjami. (bdb) Student potrafi bezbłędnie bezbłędnie przygotować wieloaspektowy scenariusz negocjacji, z uwzględnieniem różnych wariantów wydarzeń i specyfiki negocjacji z różnymi typami partnerów negocjacyjnych

EK4 (ndst) Student nie potrafi wskazać podstawowych różnic pomiędzy kulturami, nie ma świadomości przynależności do danego kręgu kulturowego (dst) Student potrafi wskazać podstawowe różnice pomiędzy różnymi kulturami podając przykłady, ma świadomość przynależności do naszego kręgu kulturowego (db) Student prawidłowo identyfikuje większość różnic pomiędzy różnymi kulturami podając przykłady, ma świadomość przynależności do naszego kręgu kulturowego potrafi ten krąg kulturowy zdefiniować (bdb) Student prawidłowo identyfikuje wszystkie typy kultur, dokonuje analizy porównawczej dwóch dowolnie wybranych kultur i potrafi zidentyfikować konsekwencje przynależności partnerów negocjacyjnych do danego kręgu kulturowego dla procesu negocjacyjnego.

Zakres tematów:

W1, W2 (2)- Istota i definicje negocjacji, specyfika negocjacji handlowych na tle innych rodzajów negocjacji

W3 (1)- Przedmiot i warunki negocjacji handlowych

W4, W5 (2)- Etapy procesu negocjacyjnego

W6 (1)- Rodzaje negocjacji

W7 (1)- Cechy negocjatora i zespołu negocjacyjnego

W8, W9 (2)- Taktyki negocjacyjne w handlu

W10 (1)- Typy partnerów handlowych w negocjacjach

W11, W12, W13 (3)- Specyfika negocjacji międzynarodowych

W14 (1)- Komunikacja niewerbalna w negocjacjach

W15 (1)- Etyka i zasady „fair play” w negocjacjach handlowych

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Krzywda 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)