Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie działalności MSP WZ-FR-D1-FDMSP-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student zna istotę i cel finansowania działalności MSP

EU 2- Student potrafi określić potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa MSP

EU 3 - Student potrafi scharakteryzować strategie finansowania MSP

EU 4 - Student potrafi dokonać oceny atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania

Metody i kryteria oceniania:

F1. Aktywność na zajęciach

P1. Kolokwium zaliczeniowe w formie testu

EU1

2,0 - Student nie zna istoty i celu finansowania działalności MSP

3,0 - Student potrafi nieprecyzyjnie wskazać istotę i cel finansowania działalności MSP

4,0 - Student potrafi wskazać istotę i cel finansowania działalności MSP 5,0 - Student szczegółowo wskazuje istotę i cel finansowania działalności MSP

EU2

2,0 - Student nie potrafi określić potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa MSP

3,0 - Student potrafi nieprecyzyjnie określić potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa MSP

4,0 - Student potrafi określić potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa MSP 5,0 - Student potrafi szczegółowo określić potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa MSP

EU3

2,0 - Student nie potrafi scharakteryzować strategii finansowania MSP 3,0 - Student potrafi scharakteryzować tylko dwie strategie finansowania MSP

4,0 - Student potrafi scharakteryzować kilka strategii finansowania MSP 5,0 - Student potrafi szczegółowo scharakteryzować kilka strategii finansowania MSP

EU4

2,0 - Student nie potrafi dokonać oceny atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania

3,0 - Student potrafi nieprecyzyjnie dokonać oceny atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania

4,0 - Student potrafi dokonać oceny atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania

5,0 - Student potrafi dokonać oceny atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania i wskazać najlepsze dla różnych MSP

Zakres tematów:

W1 – Zapotrzebowanie na finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne w MSP 1

W2, W3 – Bariery i ograniczenia w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 2

W4, W5, W6, W7 – Determinanty doboru źródeł finansowania, reguły finansowania, mechanizm działania dźwigni finansowej. Czynniki kształtujące dobór strategii finansowania przez zarządzających MSP. 4

W8, W9, W10, W11 – Rodzaje źródeł finansowania w MSP. Struktura finansowania przedsiębiorstw funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki.. 4

W12, W13 – Krótkoterminowe finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Struktura i rodzaje krótkoterminowego kapitału w przedsiębiorstwach MSP. 2

W14 – Ocena atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania. 1

W15 – Test zaliczeniowy 1

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

F1. Aktywność na zajęciach

P1. Kolokwium zaliczeniowe w formie testu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/64 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.