Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie działalności MSP WZ-FR-Z1-FD-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Nowak M., Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw. CeDeWu 2014.

2. Sierpińska M., Zarzadzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Wyd. Wizja Press & IT, Warszawa 2009.

3. Wielgórka D. Chudzicki M. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Wyd. PCz. 2010.

4. Kłosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnicka E.: Strategie finansowania przedsiębiorstw. Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student zna istotę i cel finansowania działalności MSP

EU 2- Student potrafi określić potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa MSP

EU 3 - Student potrafi scharakteryzować strategie finansowania MSP

EU 4 - Student potrafi dokonać oceny atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność na zajęciach

P1. Kolokwium zaliczeniowe w formie testu

Efekt 1

2,0- Student nie zna istoty i celu finansowania działalności MSP

3,0- Student potrafi nieprecyzyjnie wskazać istotę i cel finansowania działalności MSP

4,0- Student potrafi wskazać istotę i cel finansowania działalności MSP

5,0-Student szczegółowo wskazuje istotę i cel finansowania działalności MSP

Efekt 2

2,0- Student nie potrafi określić potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa MSP

3,0- Student potrafi nieprecyzyjnie określić potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa MSP

4,0- Student potrafi określić potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa MSP

5,0- Student potrafi szczegółowo określić potrzeby kapitałowe przedsiębiorstwa MSP

Efekt 3

2,0- Student nie potrafi scharakteryzować strategii finansowania MSP

3,0- Student potrafi scharakteryzować tylko dwie strategie finansowania MSP

4,0- Student potrafi scharakteryzować kilka strategii finansowania MSP

5,0- Student potrafi szczegółowo scharakteryzować kilka strategii finansowania MSP

Efekt 4

2,0- Student nie potrafi dokonać oceny atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania

3,0- Student potrafi nieprecyzyjnie dokonać oceny atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania

4,0- potrafi dokonać oceny atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania

5,0- Student potrafi dokonać oceny atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania i wskazać najlepsze dla różnych MSP

Zakres tematów:

Forma zajęć – WYKŁADY Liczba godzin

W1 – Zapotrzebowanie na finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne w MSP 1h

W2–Bariery i ograniczenia w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 1h

W3, W4–Determinanty doboru źródeł finansowania, reguły finansowania, mechanizm działania dźwigni finansowej. Czynniki kształtujące dobór strategii finansowania przez zarządzających MSP. 2h

W5, W6–Rodzaje źródeł finansowania w MSP. Struktura finansowania przedsiębiorstw funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki.. 2h

W7–Krótkoterminowe finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw, Struktura i rodzaje krótkoterminowego kapitału w przedsiębiorstwach MSP. 1h

W8–Ocena atrakcyjności krótkoterminowych źródeł finansowania. 1h

W9–Test zaliczeniowy 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Wielgórka 61/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.