Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PH 2 Psychologia WZ-Z-Z1-PSYCH-03
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

EU 1- ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych.

EU 2- posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

EU 3- ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

EU 4- posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Kolokwium zaliczeniowe

EU 1

2,0 - Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu kierunków psychologicznych.

3,0 - Student ma wybiórczą wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych.

4,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych, którą potrafi oprzeć na przykładach.

5,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu kierunków psychologicznych, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU 2

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

3,0 - Student posiada wybiórczą wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka.

4,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, potrafi podać stosowne przykłady.

5,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, potrafi podać stosowne przykłady i krótko je omówić.

EU 3

2,0 - Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

3,0 - Student ma wybiórczą wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii.

4,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych w psychologii, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU 4

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat procesów poznawczych.

3,0 - Student posiada wybiórczą wiedzę na temat procesów poznawczych.

4,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je omówić.

Zakres tematów:

C 1 – Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad prowadzenia ćwiczeń, formy i warunków zaliczania, przedstawienie problematyki ćwiczeń. 1h

C 2- Przegląd kierunków w psychologii. 1h

C 3, C4- Psychologiczne koncepcje człowieka. 2h

C 5, C6 – Metody badawcze w psychologii. 2h

C 7, C8 – Procesy poznawcze. Percepcja i jej prawidłowości. 2h

C 9, C10 – Procesy poznawcze. Rodzaje uwagi. Pamięć. 2h

C 11 - Uczenie się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. 1h

C 12 - Osobowość. 1h

C 13, C14- Psychologia społeczna. 2h

C 15- Kolokwium zaliczeniowe. 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Randak-Jezierska 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)