Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe WZ-Z-Z1-SEMDYP-05
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Dyplomant potrafi sformułować cele pracy i sporządzić jej plan.

EU 2- Dyplomant potrafi dokonać doboru i analizy literatury na potrzeby realizowanej pracy dyplomowej.

EU 3- Dyplomant potrafi dokonać analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu na bazie studiów literaturowych.

EU 4- Dyplomant potrafi zredagować podstawowe części pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Sprawdzenie planu pracy dyplomowej jej części teoretycznej

P1. Ocena prezentacji na temat stopnia zaawansowania pracy dyplomowej – część teoretyczna wraz z merytorycznym zakresem

EU 1

2,0 - Dyplomant nie potrafi sformułować celów pracy ani sporządzić jej planu 3,0 - Dyplomant potrafi jedynie w sposób fragmentaryczny i nieuporządkowany dokonać zarysu celów i planu

4,0 - Dyplomant potrafi określić cel ze znaczną pomocą promotora

5,0 - Dyplomant potrafi samodzielnie sformułować cele pracy i sporządzić jej plan

EU 2

2,0 - Dyplomant nie potrafi dokonać doboru i analizy literatury na potrzeby realizowanej pracy dyplomowej

3,0 - Dyplomant potrafi dokonać doboru literatury na potrzeby realizowanej pracy dyplomowej

4,0 - Dyplomant potrafi dokonać doboru i niepełnej analizy literatury na potrzeby realizowanej pracy dyplomowej

5,0 - Dyplomant potrafi dokonać doboru i analizy literatury na potrzeby realizowanej pracy dyplomowej

EU 3

2,0 -Dyplomant nie potrafi dokonać analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu na bazie studiów literaturowych

3,0 - Dyplomant potrafi dokonać analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu na bazie studiów literaturowych w sposób fragmentaryczny

4,0 - Dyplomant potrafi dokonać analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu na bazie studiów literaturowych w sposób nieuporządkowany

5,0 - Dyplomant potrafi dokonać analizy stanu wiedzy dotyczącej podjętego tematu na bazie studiów literaturowych

EU 4

2,0 - Dyplomant nie potrafi zredagować podstawowych części pracy dyplomowej

3,0 - Dyplomant potrafi zredagować tylko niektóre części pracy dyplomowej

4,0 - Dyplomant potrafi zredagować podstawowe części pracy dyplomowej popełniając sporadyczne błędy w tym zakresie

5,0 - Dyplomant potrafi zredagować podstawowe części pracy dyplomowej

Zakres tematów:

S1 – Podstawy prawne realizacji prac dyplomowych. 1h

S2, S3 – Wybór tematu pracy dyplomowej. 2h

S4, S5 - Fazy realizacji pracy dyplomowej. 2h

S6 - Rola promotora w procesie sporządzania pracy dyplomowej. 1h

S7 - Struktura treści pracy dyplomowej. 1h

S8, S9 - Przygotowanie części teoretycznej pracy dyplomowej. 2h

S10 - Rodzaje piśmiennictwa i sporządzanie przypisów. 1h

S11, S12 - Gromadzenie i selekcja materiałów oraz informacji dla potrzeb analizy stanu wiedzy w zakresie podjętego tematu. 2h

S13, S14 - Przygotowanie strony tytułowej, spisu treści, wstępu, zakończenia, wykazu literatury, spisu tabel, rysunków, fotografii. 2h

S15 - Formy i rodzaje załączników. 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki

2. Sprzęt komputerowy

3. Projektor multimedialny

4. Programy komputerowe umożliwiające przygotowanie prezentacji multimedialnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Nowodziński 14/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Skolik 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)