Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi WZ-Z-Z1-ZZL-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Poznanie istoty oraz uwarunkowań procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

EU 2 – Diagnozowanie oraz projektowanie w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

EU 3 – Diagnozowanie dysfunkcji występujących w zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach .

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Ocena projektów własnych studentów.

F2. Ocena przygotowania i udziału w dyskusjach na zajęciach studentów

P1. Pisemny egzamin z całości zakresu przedmiotu

EU 1

2,0 - Student nie zna istoty oraz uwarunkowań procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

3,0 - Student zna istotę oraz uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

4,0 - Student zna istotę oraz uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, na wybranych przykładach

5,0 - Student zna istotę oraz uwarunkowań procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, na wybranych przykładach w rozszerzonym zakresie

EU 2

2,0 - Student nie potrafi diagnozować ani projektować w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

3,0 - Student potrafi diagnozować i projektować w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

4,0 - Student potrafi diagnozować i projektować w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach i na wskazanych przykładach

5,0 - Student potrafi diagnozować i zaprojektować różne etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach samodzielnie

EU 3

2,0 - Student nie potrafi diagnozować dysfunkcji występujących w zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

3,0 - Student potrafi diagnozować dysfunkcje występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach

4,0 - Student potrafi diagnozować dysfunkcje występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach na wybranych przykładach

5,0 - Student potrafi diagnozować dysfunkcje występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach na wybranych przykładach i zaproponować rozwiązania własne

Zakres tematów:

W1- Istota i cel przedmiotu -zarządzania zasobami ludzkimi 1h

W2 – Elementy i adresaci zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie 1h

W3 - Planowanie zatrudnienia w organizacjach. 1h

W4- Techniki rekrutacji i selekcji. 1h

W5- Proces adaptacji społeczno-zawodowej pracowników 1h

W6- Szkolenie i doskonalenie w zzl 1h

W 7- Funkcje ocen pracowniczych. 1h

W8- Przywództwo i proces kierowania w organizacji 2h

W9- Motywowanie materialne i niematerialne w organizacji. 1h

W10- Rola komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 2h

W12- Klimat i kultura organizacyjna w firmach . 1h

W13–Konflikty i zarządzanie konfliktem w organizacji. 1h

W15- Podsumowanie wykładów z zarządzania zasobami ludzkimi. Egzamin pisemny. 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki, czasopisma, publikacje naukowe, artykuły w czasopismach specjalistycznych.

2. Sprzęt audiowizualny

3. Tablica, kreda, mazaki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Kwiatek 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)