Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo sem. 1 WZ-Z-D1-Pra-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B.Gnela (red.) Podstawy prawa dla ekonomistów, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015

2. T. Kocowski, B. Ćwierz-Matysiak, K. Marak (red.) Prawo dla ekonomistów Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

3. Głębocki K. Ewolucja roli parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej w: Głębocki K., Czarnecka A. Bazan-Bulanda A. (red.) UE – organizacyjne, gospodarcze, społeczne i polityczne wyzwania i perspektywy wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017r

4. Głębocki K., Bezpośrednia skuteczność dyrektyw wspólnotowych w krajowym porządku prawnym - Studia Europejskie (wyd. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego) nr 3/1999.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Góralczyk Podstawy Prawa Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009. (e-book dostępny przez bibliotekę wydziałową)

Efekty uczenia się:

EU 1 Student rozumie istotę prawa oraz zna podstawowe elementy dot. funkcjonowania systemu prawa.

EU 2 Student zna podstawowe elementy prawa o działalności gospodarczej oraz prawa pracy.

EU 3 Student potrafi analizować umowy cywilnoprawne.

Metody i kryteria oceniania:

5. SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1 - Ocena prezentacji studenta – prezentacja w programie Power Point

P1 – zaliczenie w formie pisemnej

P2 – Ocena końcowa na podstawie składowych F1+P1

EU 1

2,0-Student nie rozumie istoty prawa i nie zna podstawowych elementów dot. funkcjonowania prawa

3,0-Student rozumie istotę prawa lub zna tylko nieliczne elementy systemu prawa

4,0-Student rozumie istotę prawa i zna większość omawianych elementów systemu prawa

5,0-Student rozumie istotę prawa i zna wszystkie omawiane elementy systemu prawa

EU 2

2,0-Student nie zna podstawowych elementów prawa o działalności gospodarczej oraz prawa pracy

3,0-Student zna tylko nieliczne elementy prawa o działalności gospodarczej oraz prawa pracy. Student zna w jakimś zakresie elementy prawa o działalności gospodarczej lub prawa pracy

4,0-Student zna większość omawianych elementów prawa o działalności gospodarczej oraz prawa pracy

5,0-Student zna wszystkie omawiane elementy prawa o działalności gospodarczej oraz prawa pracy

EU 3

2,0-Student nie potrafi analizować umowy cywilnoprawnej

3,0-Student potrafi przeanalizować tylko niektóre elementy umowy cywilnoprawnej

4,0-Student potrafi przeanalizować większość elementów umowy cywilnoprawnej

5,0-Student poprawnie analizuje całą umowę cywilnoprawną

Zakres tematów:

C1 Prezentacje studentów i wspólna analiza wybranych tematów z prawa konstytucyjnego 1

C2 Prezentacje studentów i wspólna analiza wybranych tematów z prawa europejskiego 1

C3 Prezentacje studentów i wspólna analiza wybranych umów cywilnoprawnych 12

C4 Podsumowanie – praca pisemna 1

Metody dydaktyczne:

1. Sprzęt audiowizualny

2. Podręczniki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Konrad Głębocki 36/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Konrad Głębocki 40/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)