Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo sem. 1 WZ-Z-D1-Pra-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B.Gnela (red.) Podstawy prawa dla ekonomistów, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015

2. T. Kocowski, B. Ćwierz-Matysiak, K. Marak (red.) Prawo dla ekonomistów Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

3. Głębocki K. Ewolucja roli parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej w: Głębocki K., Czarnecka A. Bazan-Bulanda A. (red.) UE – organizacyjne, gospodarcze, społeczne i polityczne wyzwania i perspektywy wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017r

4. Głębocki K., Bezpośrednia skuteczność dyrektyw wspólnotowych w krajowym porządku prawnym - Studia Europejskie (wyd. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego) nr 3/1999.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Góralczyk Podstawy Prawa Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009. (e-book dostępny przez bibliotekę wydziałową)

Efekty uczenia się:

EU 1 Student rozumie istotę prawa oraz zna podstawowe elementy dot. funkcjonowania systemu prawa.

EU 2 Student zna podstawowe elementy prawa o działalności gospodarczej oraz prawa pracy.

EU 3 Student potrafi analizować umowy cywilnoprawne.

Zakres tematów:

W1 Zagadnienia wstępne: podstawowe pojęcia i podstawy budowy systemu prawnego obowiązującego w Polsce 1

W2 Zagadnienia wstępne: c.d. podstawowe pojęcia i podstawy budowy systemu prawnego obowiązującego w Polsce 1

W3 Podstawy prawa konstytucyjnego 2

W4 Podstawy prawa Unii Europejskiej 2

W5 Prawo Cywilne: podstawowe pojęcia z części ogólnej K.C. oraz wybrane zagadnienia z zakresu własności i zobowiązań 2

W6 Prawo administracyjne: ustrój administracji publicznej, indywidualne akty administracyjne oraz przykłady z administracyjnego prawa materialnego. 1

W7 Podstawy prawo o działalności gospodarczej 2

W8 Podstawy prawa pracy 3

W9 Podsumowanie wykładów 1

Metody dydaktyczne:

1. Sprzęt audiowizualny

2. Podręczniki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Konrad Głębocki 90/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)