Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka I WZ-LOGI-Z1-Mat-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 27
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Jurlewicz, T., Skoczylas, Z., Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2007.

2. Jurlewicz, T., Skoczylas, Z., Algebra liniowa 2, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2005.

3. Gewert, M., Skoczylas, Z., Analiza matematyczna 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2013.

4. Krysicki, W., Włodarski, L., Analiza matematyczna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Pękała W., Aproksymacja wymuszenia impulsowego w układzie dynamicznym, Sympozjum Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki SIMI. Częstochowa, 2000.

2. Noga A., Informacja i systemy informacyjne z punktu widzenia semiotyki, Systemy informatyczne. Zastosowania i wdrożenia. Pod red. Janusza Grabary i 3. J. Nowaka , Warszawa- Szczyrk 2003.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1. Student posiada podstawową wiedzę teoretyczną z wybranych działów matematyki w zakresie treści prezentowanych na wykładach.

EU 2. Student wykazuje umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz interpretacji wyników w zakresie treści prezentowanych na wykładach

Metody i kryteria oceniania:

F1. Ocena przygotowania do ćwiczeń.

F2. Ocena umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania

problemów praktycznych

F3. Ocena aktywności podczas zajęć

P1. Zaliczenie na ocenę (kolokwium zaliczeniowe)

EU1:

2,0 -Student nie opanował wystarczająco wiedzy teoretycznej z zakresu wykładów.

3,0 -Student opanował częściowo wiedzę teoretyczną z zakresu wykładów i potrafi ją zastosować w niektórych problemach.

4,0 -Student opanował w znacznym stopniu wiedzę teoretyczną z zakresu wykładów i potrafi rozwiązywać postawiony problem przy pomocy wskazanej metody.

5,0 -Student bardzo dobrze opanował wiedzę teoretyczną z zakresu wykładów i potrafi samodzielnie analizować problemy i interpretować wyniki.

EU2:

2,0 -Student nie potrafi zastosować poznanej wiedzy teoretycznej i praktycznej do rozwiązywania elementarnych problemów.

3,0 -Student w stopniu dostatecznym opanował umiejętność rozwiązywania problemów, nie wykazując przy tym samodzielności.

4,0 -Student potrafi zastosować poznaną wiedzę teoretyczną i praktyczną do rozwiązywania różnorodnych problemów.

5,0 -Student potrafi samodzielnie zidentyfikować problem oraz wykorzystać właściwą metodę do jego rozwiązania.

Zakres tematów:

CW 1 – Określanie wartości logicznej zdań złożonych-1h

CW 2,3 – Działania na liczbach zespolonych-2h

CW 4,5 – Postać trygonometryczna liczby zespolonej, płaszczyzna Gaussa-2h

CW 6,7 – Przekształcanie wyrażeń macierzowych- 2h

CW 8,9 – Obliczanie wyznaczników-2h

CW 10,11 – Rozwiązywanie równań macierzowych-2h

CW 12,13 – Operacje elementarne. Minory. Rząd macierzy-2h

CW 14,15 – Zastosowanie rachunku macierzowego do rozwiązywania układów

równań 2h

CW 16,17 – Iloczyn skalarny, wektorowy i mieszany wektorów-2h

CW 18,19 – Wzajemne położenie prostej i płaszczyzny w przestrzeni trójwymiarowej-2h

CW 20,21 – Algebraiczne metody rozwiązywania układów nierówności liniowych-2h

CW 22,23 – Geometryczne metody rozwiązywania układów nierówności liniowych-2h

CW 24,25 – Identyfikacja krzywych i powierzchni 2. stopnia-h2

CW 26,27 – Kolokwium zaliczeniowe-2h

Metody dydaktyczne:

1. Sprzęt do prezentacji multimedialnych.

2. Materiały przygotowane przez prowadzącego przedmiot.

3. Podręczniki, skrypty.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Noga 27/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Noga 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)