Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka I WZ-LOGI-Z1-Mat-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Jurlewicz, T., Skoczylas, Z., Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2007.

2. Jurlewicz, T., Skoczylas, Z., Algebra liniowa 2, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2005.

3. Gewert, M., Skoczylas, Z., Analiza matematyczna 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2013.

4. Krysicki, W., Włodarski, L., Analiza matematyczna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Pękała W., Aproksymacja wymuszenia impulsowego w układzie dynamicznym, Sympozjum Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki SIMI. Częstochowa, 2000.

2. Noga A., Informacja i systemy informacyjne z punktu widzenia semiotyki, Systemy informatyczne. Zastosowania i wdrożenia. Pod red. Janusza Grabary i 3. J. Nowaka , Warszawa- Szczyrk 2003.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1. Student posiada podstawową wiedzę teoretyczną z wybranych działów matematyki w zakresie treści prezentowanych na wykładach.

EU 2. Student wykazuje umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz interpretacji wyników w zakresie treści prezentowanych na wykładach

Zakres tematów:

W 1 – Elementy logiki dwu- i wielowartościowej. 1

W 2 – Liczby zespolone. Postać algebraiczna, działania arytmetyczne. 1

W 3 – Interpretacja geometryczna liczb zespolonych. 1

W 4 – Arytmetyka macierzy. 1

W 5,6 – Definicja i własności wyznacznika. Reguły obliczania wyznaczników. 2

W 7 – Algebra macierzy. 1

W 8,9,10 – Układy równań liniowych. 3

W 11 – Algebra wektorów. 1

W 12 – Równania prostej i płaszczyzny. 1

W 13,14 – Układy nierówności liniowych. 2

W 15 – Krzywe drugiego stopnia w układzie dwuwymiarowym. 1

W 16,17 – Krzywe i powierzchnie drugiego stopnia w układzie trójwymiarowym. 2

W 18 – Własności funkcji elementarnych 1

Metody dydaktyczne:

1. Sprzęt do prezentacji multimedialnych.

2. Materiały przygotowane przez prowadzącego przedmiot.

3. Podręczniki, skrypty.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Scherer 52/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)