Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska E WZ-BHP-Z1-PS-ZB-05
Projekt (PROJ) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

Podstawowa

1. Łunarski J. Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.

2. Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, CIOP – PIB, Warszawa, 2004.

3. Graczyk A. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo UE Wrocław 2008.

4. Bajdur W., TECHNOLOGIE BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKO, Innowacje w procesach technologicznych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2016

5. Bajdur W., TECHNOLOGICAL AND SOCIO-ECONOMICAL ASPECT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION IN INDUSTRY, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2010

6. Bajdur W., Polak T., Kula M., Analiza zagrożeń środowiska pracy z wykorzystaniem obrabiarek CNC, V Międzynarodowa Konferencja Inżynieria Bezpieczeństwa a Zagrożenia Cywilizacyjne. Technika w Służbie Bezpieczeństwa, 2018.

Uzupełniająca

1. Prawo ochrony środowiska. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 215

2. Synoradzki L., Wisialski J.: Projektowanie procesów technologicznych od laboratorium do instalacji przemysłowej. Ofic. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006

3. Pikowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego: problematyka podstawowa. WNT, Warszawa, 2008

Efekty uczenia się:

EU 1 - Student identyfikuje zagrożenia związane z różnymi procesami produkcyjnymi oraz występującymi w środowisku

EU 2 – Student analizuje zagrożenia w procesie pracy oraz określić wpływ tych zagrożeń na środowisko.

EU 3 – Student dobiera działania profilaktyczne oraz właściwe środki bezpieczeństwa dla określonych stanowisk pracy

EU 4 – Student potrafi utworzyć politykę bezpieczeństwa pracy oraz środowiskową, a także określić aspekty środowiskowe oraz bezpieczeństwa pracy

EU 5 – Student projektuje system zarządzania bhp i ochroną środowiska

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Czynny udział w ćwiczeniach

F2. Ocena opracowań wyznaczonych tematów

P1. Pisemny sprawdzian kontrolny

P2. Ocena wykonanych projektów

P3. Egzamin pisemny

EU 1

2,0 -Student nie potrafi zidentyfikować zagrożenia związane z różnymi procesami produkcyjnymi oraz występującymi w środowisku

3,0 -Student potrafi zidentyfikować główne zagrożenia związane z typowymi procesami produkcyjnymi.

4,0 -Student potrafi zidentyfikować zagrożenia związane z różnymi procesami produkcyjnymi.

5,0 -Student potrafi zidentyfikować zagrożenia związane z różnymi procesami produkcyjnymi oraz występującymi w środowisku i sklasyfikować je.

EU 2

2,0 -Student nie potrafi analizować zagrożenia w procesie pracy oraz określić wpływ tych zagrożeń na środowisko.

3,0 -Student nie potrafi analizować podstawowych rodzajów zagrożeń środowiskowych wynikających z procesu pracy

4,0 -Student potrafi analizować rodzaje zagrożeń środowiskowych i potrafi dokonać podziału ze względu na poszczególne branże przemysłowe

5,0 -Student potrafi analizować rodzaje zagrożeń środowiskowych i

potrafi dokonać podziału ze względu na poszczególne branże przemysłowe. Potrafi określić związki między poszczególnymi rodzajami zanieczyszczeń środowiskowych

EU 3

2,0 -Student nie potrafi dobrać działań profilaktycznych oraz właściwe środki bezpieczeństwa dla określonych stanowisk pracy

3,0 -Student potrafi dobrać podstawowe wymagania techniczne i prawne dotyczące projektowania systemów zarządzania bhp i ochroną środowiska

4,0 -Student potrafi dobrać wymagania techniczne i prawne dotyczące różnych branż przemysłowych

5,0 -Student potrafi dobrać wymagania techniczne i prawne dotyczące różnych branż przemysłowych oraz potrafi analizować ich korelację.

EU 4

2,0 -Student nie potrafi utworzyć politykę bezpieczeństwa pracy oraz środowiskową, a także określić określać aspekty środowiskowe oraz bezpieczeństwa pracy

3,0 -Student potrafi utworzyć zarys polityki bezpieczeństwa pracy oraz środowiskowej

4,0 -Student potrafi utworzyć politykę bezpieczeństwa pracy oraz środowiskową

5,0 -Student potrafi utworzyć politykę bezpieczeństwa pracy oraz środowiskową, a także określić określać aspekty środowiskowe oraz bezpieczeństwa pracy

EU 5

2,0 -Student nie potrafi zaprojektować system zarządzania bhp i ochroną środowiska

3,0 -Student potrafi w zarysie zaprojektować system zarządzania bhp i ochroną środowiska

4,0 -Student potrafi analizy zagrożeń i dokonać właściwego doboru elementów systemów i zaprojektować dowolny system zarządzania bhp i ochroną środowiska

5,0 -Student potrafi dokładnie przeanalizować zagrożenia i ich zależności i na tej podstawie zaprojektować system zarządzania bhp i ochroną środowiska

Zakres tematów:

P1, P2 - Wprowadzenie, organizacja pracy własnej studentów -2h

P2, P3, P4 - Typowe rozwiązania techniczne w zakresie systemów zarządzania bhp -3h

P5, P6, P7 -. Typowe rozwiązania techniczne w zakresie systemów zarządzania ochroną środowiska -3h

P8, P9, P10 - Analiza procesu technologicznego w wybranym zakładzie pracy -3h

P11, P12, P13, P14– Charakterystyka obszaru i zakładu celem zaprojektowania wybranego systemu zarządzania bhp lub ochroną środowiska -4h

P15, P16, P17, P18 – Tworzenie polityki bezpieczeństwa lub środowiskowej dla wybranego zakładu -4h

P19, P20, P21, P22 - Określenie aspektów pośrednich środowiskowych lub bezpieczeństwa pracy w zakresie systemu zarządzania bhp lub ochroną środowiska w wybranym zakładzie -4h

P23, P24, P25, P26– Praca studentów nad projektem -4h

P27, P28, P29, P30-Prezentacja przygotowanych projektów. Sprawdzenie wiadomości -4h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki

2. Akty prawne i normy

3. Opracowania i materiały CIOP

4. Sprzęt audiowizualny

5. Internet

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Kula 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)