Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiałoznawstwo optyczne WIP-FT-D2-MO-02
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

1.A.Szwedowski„Materiałoznawstwo optyczne i optoelektroniczne: ogólne właściwości materiałów” WNT 1997

2.Z. Legun „Technologia materiałów optycznych” WNT 1982

3.A. Szwedowski „ Szkło optyczne i fotoniczne” WNT 2009

4.F. Ratajczak „Optyka ośrodków anizotropowych” PWN 1994

5.S. Kielich „Molekularna optyka nieliniowa” PWN 1977

Efekty uczenia się:

EU 1–Ma podstawową wiedzę z zakresu budowy, rodzajów i nazewnictwa materiałów optycznych.

EU 2–Zna metody badań właściwości fizykochemicznych materiałów optycznych.

EU 3–Potrafi wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać, przekazywać i prezentować informacje.

EU 4–Potrafi pracować indywidualnie, jak i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację danego zadania

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zaangażowania i aktywności na wykładach

Ocena wiadomości na kolokwium zaliczeniowym

Zakres tematów:

W1–Historia rozwoju technologii materiałów optycznych

W2 –Produkcja szkła

W3–Szkło optyczne

W4–Podstawy obróbki mechanicznej szkła

W5–Sklejanie elementów optycznych

W6–Powłoki cienkowarstwowe na elementach optycznych

W7–Kryształy optyczne

W8–Ciekłe kryształy

W9–Ceramika optyczna

W10-Tworzywa sztuczne. Materiały fotochromowe

Metody dydaktyczne:

Wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych

Pakiety użytkowe Microsoft Office i Morel, Power Point

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marcin Nabiałek 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)