Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniczne zastosowanie baz danych WZ-ZJP-Z1-TZBD-03
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych

EU 2- Student potrafi obsługiwać środowisko aplikacyjne do tworzenia baz danych

EU 3- Student potrafi tworzyć proste aplikacje webowe w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

EU 4- Student potrafi obsługiwać bazę MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Prezentacja praktycznych umiejętności wykorzystania PHP i MySQL

P1. Ocena projektu informatycznego

EU1 (ndst) Student nie potrafi utworzyć wirtualnego konta internetowego do tworzenia aplikacji webowych

(dst) Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych ze znaczną pomocą

prowadzącego zajęcia

(db) Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych z niewielką pomocą

prowadzącego zajęcia Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych

EU2 (ndst) Student nie potrafi obsługiwać środowiska aplikacyjnego do tworzenia baz danych

(dst) Student zna podstawowe funkcje środowiska aplikacyjnego do tworzenia baz danych

(db) Student zna większość funkcji środowiska aplikacyjnego do tworzenia baz danych

(bdb) Student potrafi obsługiwać środowisko aplikacyjne do tworzenia baz danych

EU3 (ndst) Student nie potrafi tworzyć prostych aplikacji webowych w witrynie www w oparciu o środowisko

bazodanowe MySQL i język programowania PHP

(dst) Student potrafi tworzyć fragmenty elementarnych aplikacji webowych w witrynie www w oparciu o

środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

(db) Student potrafi tworzyć elementarne aplikacje webowe w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

(bdb) Student potrafi tworzyć proste aplikacje webowe w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

EU4 (ndst)Student nie potrafi obsługiwać bazy MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

(dst) Student potrafi obsługiwać wybrane polecenia dotyczące bazy MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

(db) Student potrafi obsługiwać większość poleceń dotyczących bazy MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

(bdb) Student potrafi obsługiwać bazę MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

Zakres tematów:

L 1- Zajęcia wprowadzające do problematyki, zasady wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych i ich oceniania, regulamin pracowni komputerowej. 1 h

L 2 - Zakładanie konta hostingowego i domeny. Ustalanie bezpiecznych haseł dostępowych. 1 h

L 3 – Praca w środowisku PHP My Admin 1 h

L 4, L 5 – Tworzenie prostych skryptów w języku PHP 2 h

L 6, L 7, L 8- Tworzenie spójnego środowiska bazodanowego z użyciem MySQL – tworzenie bazy, tabel i rekordów. Operacje na bazie z użyciem języka SQL 3 h

L 9, L 10 - Integracja PHP i MySQL – tworzenie skryptów współpracujących z bazą danych MySQL 2 h

L 11 – L 16 - Utworzenie witryny www w oparciu o PHP i MySQL – projekt informatyczny - samodzielny 2 h

L 17, L 18 – Ocena witryny www i wystawienie ocen końcowych 2 h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki, dokumentacja elektroniczna aplikacji

2. Sprzęt komputerowy

3. Aplikacje internetowe, środowisko programistyczne PHP, system bazodanowy MySQL

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Sokołowski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)