Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Do wyboru techniczny 2 Techniczne zastosowanie baz danych E WZ-ZJP-D1-PT2-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

EU 1- Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych

EU 2- Student potrafi obsługiwać środowisko aplikacyjne do tworzenia baz danych

EU 3- Student potrafi tworzyć proste aplikacje webowe w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

EU 4- Student potrafi obsługiwać bazę MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

Metody i kryteria oceniania:

F1. Prezentacja praktycznych umiejętności wykorzystania PHP i MySQL

P1. Ocena projektu informatycznego

EU1:

2,0 - Student nie potrafi utworzyć wirtualnego konta internetowego do tworzenia aplikacji webowych

3,0 - Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych ze znaczną pomocą prowadzącego zajęcia

4,0 - Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych z niewielką pomocą prowadzącego zajęcia

5,0 - Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych

EU2:

2,0 - Student nie potrafi obsługiwać środowiska aplikacyjnego do tworzenia baz danych

3,0 - Student zna podstawowe funkcje środowiska aplikacyjnego do tworzenia baz danych

4,0 - Student zna większość funkcji środowiska aplikacyjnego do tworzenia baz danych

5,0 - Student potrafi obsługiwać środowisko aplikacyjne do tworzenia baz danych

EU3:

2,0 - Student nie potrafi tworzyć prostych aplikacji webowych w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

3,0 - Student potrafi tworzyć fragmenty elementarnych aplikacji webowych w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

4,0 - Student potrafi tworzyć elementarne aplikacje webowe w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

5,0 - Student potrafi tworzyć proste aplikacje webowe w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

EU4:

2,0 - Student nie potrafi obsługiwać bazy MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

3,0 - Student potrafi obsługiwać wybrane polecenia dotyczące bazy MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

4,0 - Student potrafi obsługiwać większość poleceń dotyczących bazy MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

5,0 - Student potrafi obsługiwać bazę MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

Zakres tematów:

W 1 - Ogólne pojęcia dotyczące baz danych. 1h

W 2 - Relacyjne bazy danych. 1h

W 3 – Środowisko bazodanowe MySQL. 1h

W 4 – Tworzenie baz danych w środowisku zdalnym i podstawowe składnie językowe MySQL. 1h

W 5 – Język PHP – informacje podstawowe. 1h

W 6 – Język PHP – elementy programowania i obsługi bazy danych. 1h

W 7 – Integracja języka PHP i bazy MySQL. 1h

W 8 – Przykłady zastosowania PHP i MYSQL. 1h

W 9, W 10 - Nierelacyjne bazy danych w systemach rozproszonych. 2h

W 11, W 12 - Bazy danych w tzw. „systemach biurowych”. 2h

W 13 - Sposób tworzenia baz danych w chmurze obliczeniowej. 1h

W 14 - Typy baz danych wykorzystywanych w CMS i systemach produkcyjnych. 1h

W 15 - Systemy bazodanowe w systemach klasy ERP. 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki, dokumentacja elektroniczna aplikacji

2. Sprzęt komputerowy

3. Aplikacje internetowe, środowisko programistyczne PHP, system bazodanowy MySQL

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Kucęba 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)