Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Do wyboru techniczny 2 Techniczne zastosowanie baz danych E WZ-ZJP-D1-PT2-03
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EU 1- Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych

EU 2- Student potrafi obsługiwać środowisko aplikacyjne do tworzenia baz danych

EU 3- Student potrafi tworzyć proste aplikacje webowe w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

EU 4- Student potrafi obsługiwać bazę MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

Metody i kryteria oceniania:

F1. Prezentacja praktycznych umiejętności wykorzystania PHP i MySQL

P1. Ocena projektu informatycznego

EU1:

2,0 - Student nie potrafi utworzyć wirtualnego konta internetowego do tworzenia aplikacji webowych

3,0 - Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych ze znaczną pomocą prowadzącego zajęcia

4,0 - Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych z niewielką pomocą prowadzącego zajęcia

5,0 - Student potrafi utworzyć wirtualne konto internetowe do tworzenia aplikacji webowych

EU2:

2,0 - Student nie potrafi obsługiwać środowiska aplikacyjnego do tworzenia baz danych

3,0 - Student zna podstawowe funkcje środowiska aplikacyjnego do tworzenia baz danych

4,0 - Student zna większość funkcji środowiska aplikacyjnego do tworzenia baz danych

5,0 - Student potrafi obsługiwać środowisko aplikacyjne do tworzenia baz danych

EU3:

2,0 - Student nie potrafi tworzyć prostych aplikacji webowych w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

3,0 - Student potrafi tworzyć fragmenty elementarnych aplikacji webowych w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

4,0 - Student potrafi tworzyć elementarne aplikacje webowe w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

5,0 - Student potrafi tworzyć proste aplikacje webowe w witrynie www w oparciu o środowisko bazodanowe MySQL i język programowania PHP

EU4:

2,0 - Student nie potrafi obsługiwać bazy MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

3,0 - Student potrafi obsługiwać wybrane polecenia dotyczące bazy MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

4,0 - Student potrafi obsługiwać większość poleceń dotyczących bazy MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

5,0 - Student potrafi obsługiwać bazę MySQL wykorzystując w tym celu język PHP

Zakres tematów:

L 1, L 2 - Zajęcia wprowadzające do problematyki, zasady wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych i ich oceniania, regulamin pracowni komputerowej. 2h

L 3 - Zakładanie konta hostingowego i domeny. Ustalanie bezpiecznych haseł dostępowych. 1h

L 4 – Praca w środowisku PHP My Admin. 1h

L 5, L 5, L 7, L 8 – Tworzenie prostych skryptów w języku PHP. 4h

L 9, L 10, L 11, L 12, L 13, L 14- Tworzenie spójnego środowiska bazodanowego z użyciem MySQL – tworzenie bazy, tabel i rekordów. Operacje na bazie z użyciem języka SQL. 6h

L 15, L 16, L 17, L 18 - Integracja PHP i MySQL – tworzenie skryptów współpracujących z bazą danych MySQL. 4h

L 19 – L 28 - Utworzenie witryny www w oparciu o PHP i MySQL – projekt informatyczny – samodzielny. 2h

L 29, L 30 – Ocena witryny www i wystawienie ocen końcowych. 2h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki, dokumentacja elektroniczna aplikacji

2. Sprzęt komputerowy

3. Aplikacje internetowe, środowisko programistyczne PHP, system bazodanowy MySQL

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Sokołowski 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)