Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Do wyboru humanistyczny 2 Techniki negocjacji i mediacji WZ-ZJP-D1-PH2-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Efekty uczenia się:

EU 1- zna podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji i mediacji

EU 2- zna typologię stylów negocjacji oraz etapy negocjacji

EU 3- posiada wiedzę na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania

EU 4- posiada wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach

Zakres tematów:

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu negocjacji i mediacji. 2h

W2- Typologia stylów negocjacji . 1h

W 3- Komunikacja w negocjacjach. 2h

W4- Typologia konfliktów według Christophera Moore’a. 1h

W5- Trudne sytuacje negocjacyjne 2 W6- Omówienie zjawiska Framingu w negocjacji. 1h

W7- Omówienie etapów negocjacji kontraktowych. 1h

W8 – Typologia taktyk negocjacyjnych. 1h

W9 – Wprowadzenie do teorii gier w negocjacjach. 1h

W10 – Przygotowanie arkusza negocjacji. 1h

W11 - Omówienie zasad mediacji zorientowanych na proces. 1h

W12 - Omówienie zasad mediacji zorientowanych na wyniki. 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

3. Gry negocjacyjne

4. Arkusz negocjacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Randak-Jezierska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)