Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Do wyboru humanistyczny 2 Techniki negocjacji i mediacji WZ-ZJP-D1-PH2-03
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EU 1- zna podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji i mediacji

EU 2- zna typologię stylów negocjacji oraz etapy negocjacji

EU 3- posiada wiedzę na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania

EU 4- posiada wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach

Metody i kryteria oceniania:

F1. Aktywność na zajęciach

P1. Kolokwium zaliczeniowe

EU1:

2,0 - Student nie zna podstawowych pojęć dotyczących negocjacji i mediacji

3,0 - Student zna wybiórczo podstawowe pojęcia dotyczące negocjacji i mediacji

4,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu pojęć dotyczących negocjacji i mediacji, którą potrafi oprzeć na przykładach

5,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu pojęć dotyczących negocjacji i mediacji, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU2:

2,0 - Student nie zna typologii stylów negocjacyjnych oraz etapów negocjacji

3,0 - Student zna wybiórczo typologię stylów negocjacyjnych oraz etapy negocjacji

4,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat typologii stylów negocjacyjnych oraz etapów negocjacji, potrafi podać stosowne przykłady.

5,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat typologii stylów negocjacyjnych oraz etapów negocjacji, potrafi podać stosowne przykłady i krótko je omówić.

EU3:

2,0 - Student nie ma wiedzy na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania

3,0 - Student ma wybiórczą wiedzę na temat uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania

4,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań konfliktów, ich przebiegu oraz sposobów rozwiązywania, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je scharakteryzować.

EU4:

2,0 - Student nie posiada wiedzy na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach

3,0 - Student posiada wybiórczą wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach

4,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach, potrafi oprzeć ją na przykładach.

5,0 - Student posiada podstawową wiedzę na temat zasad komunikacji interpersonalnej w negocjacjach i mediacjach, potrafi oprzeć ją na przykładach i krótko je omówić.

Zakres tematów:

C1- Dyskusja w grupach na temat stylów negocjacji . 1h

C2- Zasady dobrej komunikacji interpersonalnej. Błędy i bariery w komunikacji – prezentacja przykładów i dyskusja w grupach. 2h

C3- Negocjacje oparte na zasadach – ćwiczenia w grupach na podstawie scenariuszy. 1h

C4- Etapy negocjacji kontraktowych – ćwiczenia w grupach. 2h

C5- Analiza zastosowania BATNA w negocjacjach. 1h

C6- Przygotowanie arkusza negocjacji – praca w grupach. 2h

C7- Przeprowadzenie negocjacji przez studentów. 3h

C8 –Ćwiczenia z mediacji zorientowanych na proces i na wynik. 2h

C9 - Test zaliczeniowy. 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

3. Gry negocjacyjne

4. Arkusz negocjacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Randak-Jezierska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)