Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo procesowe WZ-BHP-D2-BP-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EU 1 – Student charakteryzuje podstawowe procesy technologiczne z uwzględnieniem

zagrożeń środowiskowych.

EU 2 - Student interpretuje metody oceny zagrożeń środowiska pracy w przemyśle

EU3 – Student analizuje sposoby zapewnienia bezpieczeństwa procesowego oraz skutki

zagrożeń w procesach technologicznych

Metody i kryteria oceniania:

F1. Czynny udział studenta w ćwiczeniach

F2. Zaliczenie prezentacji opracowań własnych

P1. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń

P2. Egzamin pisemny

EU1

2,0 Student nie potrafi scharakteryzować podstawowych procesów technologicznych.

3,0 Student potrafi scharakteryzować podstawowe procesy technologiczne, ale bez uwzględnienia zagrożeń środowiskowych.

4,0 Student potrafi scharakteryzować podstawowych procesów technologicznych z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych.

5,,0 Student potrafi scharakteryzować podstawowe procesy technologiczne z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych na przykładach różnych branż przemysłowych.

EU 2

2,0 udent nie zna metod oceny zagrożeń środowiska pracy w przemyśle. 3,0 Student potrafi wymienić i scharakteryzować tylko jedną podstawową metodę oceny zagrożeń środowiska pracy w przemyśle.

4,0 Student potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe metody oceny zagrożeń środowiska pracy w przemyśle

5,0 Student potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe metody oceny zagrożeń środowiska pracy w przemyśle i podać przykłady ich zastosowań.

EU 3

2,0 Student nie zna sposoby zapewnienia bezpieczeństwa procesowego i nie posiada umiejętności analizowania skutków zagrożeń w procesach technologicznych

3,0 Student zna sposoby zapewnienia bezpieczeństwa procesowego, ale nie posiada umiejętności analizowania skutków zagrożeń w procesach technologicznych

4,0 Student zna sposoby zapewnienia bezpieczeństwa procesowego i posiada umiejętności analizowania skutków zagrożeń w procesach technologicznych 5,0 Student zna sposoby zapewnienia bezpieczeństwa procesowego i posiada umiejętności analizowania skutków zagrożeń w procesach technologicznych oraz potrafi podać przykłady w różnych branżach przemysłowych

Zakres tematów:

1, 2 - Zajęcia wprowadzające – omówienie zasad obowiązujących podczas

zajęć i formy zaliczenia. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu

bezpieczeństwa procesowego

2h

Ć 3,4,5,6– Analiza zagrożeń powstających w procesach technologicznych

wybranych branż przemysłowych

4h

Ć 7,8 – Analiza problemu odpadów przemysłowych 2

Ć 9,10–Zapoznanie z metodami i sposobami ich ograniczenia odpadów w

aspekcie bezpieczeństwa procesu.

2h

Ć 11,12 – Analiza niebezpiecznych właściwości surowców 2

C 13,14 Analiza właściwości produktów a bezpieczeństwo środowiskowe 2

Ć 15, 16, 17- Substancje niebezpieczne i analiza kart charakterystyk substancji

niebezpiecznych.

3h

Ć 18,19, 20 –Analiza metod przeciwdziałania awariom przemysłowym i

omówienie procedur postępowania na wypadek zaistniałej awarii lub

katastrofy.

3h

Ć 21,22,23– Wybrane metody oceny ekologicznej procesów produkcji 3

C 24, 25,26- Analiza ryzyka środowiskowego na wybranych przykładach a

aspekcie bezpieczeństwa procesowego

3h

Ć 27,28,29– Analiza przykładów nowoczesnych , bezpiecznych technologii 3

Ć 30– Sprawdzenie wiadomości (kolokwium). 1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Akty prawne i normy

3. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Kula 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)